Langdurig EEG-video registratie

Het EEG (elektro-encefalogram) is een belangrijk onderzoek om de diagnose epilepsie te ondersteunen, het meet de elektrische hersenactiviteit. Bij epilepsie kan eventuele afwijkende hersenactiviteit zowel tijdens een aanval of tussen de aanvallen door worden gemeten. Als aanvulling op het standaard EEG, kan een langdurig EEG meer informatie geven over al dan niet afwijkende hersenactiviteit tijdens de nacht of tijdens eventueel optredende aanvallen.

Voorbereiding EEG

Tijdens de voorbereiding van het EEG-onderzoek worden er circa 30 elektroden op het hoofd bevestigd. De laborant plakt de elektroden met lijm op de hoofdhuid, brengt een geleidingspasta aan en verstevigt de elektroden met een gaasje. De elektroden worden verbonden met registratieapparatuur en zichtbaar gemaakt op de monitor. Gelijktijdig met de EEG-registratie worden video-opnames gemaakt.

Hoe lang duurt het EEG

Een langdurige registratie kan sterk variëren in tijd, van enkele uren tot dagen. Dit hangt af van de vraag, die uw behandelend neuroloog stelt aan de afdeling KNF/EMU. Dagelijks vindt een multidisciplinair overleg plaats waarin uw casus wordt geëvalueerd en besproken.

De uitslag

De neuroloog van de polikliniek bespreekt met u de uitslag van het EEG. U maakt hiervoor een afspraak met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

De afdeling

Voor het maken van een langdurig EEG verblijft u op de afdeling EMU (Epilepsy Monitoring Unit) in Heemstede of op de KNF afdeling in Zwolle. Bekijk voor meer informatie en brochures de pagina afdeling EMU in Heemstede of de pagina afdeling KNF in Zwolle

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/