Kantelproef

De kantelproef is een test om te achterhalen wat de oorzaak is van wegrakingen. Een wegraking is een kortdurende aanval van bewusteloosheid. Mogelijke oorzaken van wegrakingen zijn epilepsie en flauwvallen ('syncope'). Ook kunnen wegrakingen een psychische oorzaak hebben. 

Voorbereiding op kantelproef

De kantelproef wordt gedaan op de afdeling KNF (Klinische Neurofysiologie) van SEIN. Tijdens de kantelproef worden de volgende zaken gemeten: de elektrische hersenactiviteit (met een EEG), bloeddruk en hartslag. Ook wordt er een video-opname gemaakt.

Een KNF-laborant bereidt de test voor:

  • EEG-onderzoek: U krijgt een tiental elektroden op uw hoofd geplakt. Voor een goede EEG-meting is het nodig dat uw haar schoon en droog is. Was uw haar daarom van tevoren gebruik geen haarlak of gel.
  • Bloeddruk: Voor het meten van de bloeddruk wordt een hoesje om één van de vingers geschoven dat verbonden is met een kastje om uw pols. Het kastje is aangesloten op een apparaat dat de bloeddruk continu kan weergeven.
  • Hartslag: De meting van de hartslag gebeurt met twee elektroden die op de borst en de armen geplakt worden.

Het kantelen

U ligt eerst tien minuten plat op de kanteltafel. Het lichaam kan zo tot rust komen. Daarna wordt de tafel ‘gekanteld’: u komt bijna rechtop te staan. Zo blijft u 30 minuten staan. In die houding worden de registraties gedaan. Mogelijk wordt u ook gevraagd een aantal minuten goed te zuchten. Het kan zijn dat u in dit half uur een aanval krijgt wat natuurlijk beangstigend kan zijn.

Uitslag

Als u aan aanval krijgt tijdens de kantelproef, zal u gevraagd worden of de aanval op dezelfde manier verliep als aanvallen die u spontaan kreeg. Meestal is tijdens het onderzoek al duidelijk wat er gebeurt. Dat wordt dan ook direct met u besproken. Soms is het niet mogelijk om meteen een uitslag te geven en zal dit bij een volgende poliklinische afspraak gebeuren.

Bent u na spontane aanvallen erg moe of aangeslagen? Dan kunt u dat na een kantelproef ook zijn. Houdt u daar rekening mee bij uw plannen voor de rest van de dag en bij vervoer terug naar huis.