Werknemers

Bureau Arbeid biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen die vastlopen in hun huidige baan. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden:

Jobcoaching

Wanneer in een werksituatie problemen ontstaan die veroorzaakt worden door epilepsie kan Bureau Arbeid ondersteuning en begeleiding bieden om het werk goed te kunnen uitoefenen en te behouden. Ook bij korte of langdurige uitval in het werk kan begeleiding geboden worden om de werkzaamheden op te bouwen.

Wet verbetering Poortwachter (1e en 2e spoor)

Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. 

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket (eerste spoor). 

In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever (tweede spoor). Middels een passend traject kunnen wij hierin coachen, ondersteunen, begeleiden en bemiddelen.

Outplacement

Boventallig geworden medewerkers kunnen coaching en ondersteuning krijgen van Bureau Arbeid. De arbeidsconsulenten van Bureau Arbeid kunnen bemiddelen naar een nieuwe functie buiten de huidige organisatie. 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/