Psychologische behandeling

Bij de afdeling Psychologie van SEIN kunt u terecht voor psychologische behandeling. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van problemen die met epilepsieaanvallen of niet-epileptische spanningsaanvallen (PNEA) te maken hebben. Psychologische behandeling vindt plaats bij SEIN in Heemstede en in Zwolle. 

Met welke vragen kunt u bij ons terecht? 

U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor psychologische behandeling met de volgende vragen en problemen:

  • angst voor aanvallen;
  • problemen met de acceptatie van epilepsie;
  • u wilt zicht krijgen op spanningsfactoren die invloed hebben op uw aanvallen (zowel epilepsieaanvallen als PNEA;
  • u wilt technieken leren om meer controle te krijgen over de aanvallen;
  • u wilt de draad van het leven weer op kunnen pakken ondanks de aanvallen. Zowel emotioneel, sociaal als wat betreft relaties.

Uw intake 

Afdeling Psychologie in Heemstede

In de meeste gevallen komt u bij de afdeling Psychologie via een verwijzing van hun behandelend neuroloog of arts. U krijgt vervolgens een uitnodiging voor twee gesprekken met een tussenperiode van twee weken. Beide afspraken heeft u met de psycholoog en met de psychodiagnostisch medewerker die enkele vragenlijsten bij u zal afnemen. 

Vervolgens bespreekt een aantal psychologen de uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek. Zij bekijken dan of u het beste behandeld kunt worden bij de afdeling Psychologie van SEIN of bij de algemene Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wat hierbij belangrijk is, is of uw problemen te maken hebben met uw aanvallen. Ook bespreken de psychologen wat voor soort behandeling nodig is. In een derde gesprek bespreken we dit advies met u. 

Afdeling Psychologie in Zwolle

U wordt uitgenodigd voor een intake. Op basis van de intake stellen wij vast of een psychologisch onderzoek wordt afgenomen. Als een psychologisch onderzoek wordt afgenomen, ontvangt u een aantal weken na de intake een uitnodiging. Op basis van de intake of de intake en het psychologisch onderzoek wordt een behandeladvies met u besproken. Dit kan een advies zijn voor een behandeling binnen SEIN, maar ook voor een behandeling elders. Als een behandeling binnen SEIN wordt geadviseerd, plannen wij, met uw instemming, een dagbehandeling in.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/