Narcolepsie

Narcolepsie is een slaap-waakstoornis. Typerend voor mensen met narcolepsie is overmatige slaperigheid en onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Narcolepsie wordt daarnaast gekenmerkt door andere symptomen zoals:

Kataplexie

Dit zijn korte spierverslappingsmomenten die worden uitgelokt door emoties zoals vreugde of boosheid.

Slaapverlamming

Een enkele minuten durend onvermogen om te bewegen of te praten tijdens de overgang van slaap naar waak (of andersom).

Hypnagoge hallucinaties

Dit zijn niet-reële beelden die worden waargenomen tijdens de overgang van waak naar slaap met een vaak levendige, soms beangstigde inhoud.