Home(Poli)kliniek Slaap-WaakBezoek aan polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek van SEIN

Als u van uw specialist of huisarts een verwijzing heeft gekregen voor behandeling binnen ons Slaap-Waakcentrum stuurt u deze verwijzing naar ons toe per e-mail of post.
De verwijzing wordt beoordeeld door een van onze specialisten en u krijgt schriftelijk van ons een afspraak toegestuurd. Bij deze afspraakbevestiging zitten een aantal vragenlijsten en er wordt gevraagd 2 weken dagboeklijsten bij te houden om uw slaap in kaart te brengen.

Uw intakegesprek

Het intakegesprek heeft u met een van onze specialisten als een neuroloog, longarts of physician assistant. Met hem/haar bespreekt u uw klachten en voorgeschiedenis, en daarna beoordeelt de specialist welke vervolgonderzoeken er nodig zijn.

Hoe bereid u zich voor op het intakegesprek?

  • Houd de dagboeklijsten bij die u toegestuurd krijgt 2 weken voor het intakegesprek
  • Vraag een recent medicatieoverzicht en/of bloeduitslagen via de huisarts/apotheek op, indien aanwezig
  • Vraag eventueel een partner of familielid om met u mee te gaan naar de intake, u krijgt soms veel informatie te horen
  • Het is fijn als u de agenda mee heeft voor vervolgafspraken
  • Bedenk uw vragen en schrijf ze op

Wat neemt u mee naar onze polikliniek?

  • Een geldig legitimatiebewijs (ook bij kinderen jonger dan 14 jaar) Lees meer over de identificatieplicht in de zorg
  • Actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek) en/of recente bloeduitslagen
  • De vragenlijst, als u die op papier heeft ingevuld. Heeft u de vragenlijst digitaal ingevuld dan hebben wij uw antwoorden al ontvangen
  • Agenda
  • Uw lijst met vragen voor de specialist