Nieuws

Leerzame informatiebijeenkomst voor apneupatiënten

donderdag, 23 november 2017

Voor apneupatiënten, lid van de Apneuvereniging, is op 13 november jongstleden een informatiebijeenkomst geweest. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Bas Schottert (slaap-waaklaborant) en Herma Steinebach (somnologist technologist), medewerkers van het Slaap-Waakcentrum SEIN, locatie Zwolle.

Het initiatief komt van de Apneuvereniging, die voor haar leden in samenwerking met ziekenhuizen informatiebijeenkomsten organiseert over apneu en aanverwante problemen. 

Deze avond werd geopend door meneer Bazuin, regiocoördinator van de Apneuvereniging. Klaas van Kralingen, longarts, heeft een praatje gehouden over ‘Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie van OSAS zorg (Obstructief slaapapneusyndroom) in het algemeen’. Daarna werden de apneupatiënten in drie groepen verdeeld. Er werden, in roulatie, drie workshops/presentaties gegeven. De onderwerpen van de workshops waren: ‘Adem- en ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn’ door Jeannette Bensink (fysiotherapeut bij Fysiotherapie Römer),  ‘Polygrafie, polysomnografie en PAP-titratie’ door Janet Scheper (slaap-waaklaborant) en ‘Shiftwork en jetlag’ door Else Redlich (psycholoog en somnoloog).

De firma Vivisol was ook aanwezig. Zij zijn de leverancier van de PAP apparatuur (Positive Airway Pressure) en de maskers voor de patiënten die beginnen met PAP therapie vanuit SEIN.

De deelnemers  waren erg enthousiast over de opzet van de avond. Zij vonden dat er leuke en leerzame onderwerpen aan bod kwamen.