HomeKinderpaginaOudersMoeilijke woorden

Afkortingen

/

AWBZ

AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet zorgt ervoor dat jouw ouders de zorg en begeleiding die jij bij SEIN krijgt, niet zelf hoeven te betalen. 

Willen je ouders meer weten? www.rijksoverheid.nl/AWBZ 

CIZ

CIZ Als jouw ouders de zorg en begeleiding van SEIN vergoed willen krijgen, moeten ze dat eerst aanvragen. Daarvoor moeten ze aankloppen bij het CIZ. Dit is een afkorting voor Centrum Indicatiestelling Zorg. 

Willen je ouders meer weten? www.ciz.nl

CT

CT is een afkorting voor Computer Tomografie. Een CT-scan is een soort driedimensionale (3D) röntgenfoto. (Een röntgenfoto is een foto waarbij je bijvoorbeeld precies kan zien hoe het bot van je knie eruitziet.) Bij een CT-scan worden er eigenlijk héél veel röntgenfoto’s gemaakt van de binnenkant van je hoofd. De computer maakt van al die foto’s één 3D plaatje waarop jouw hersenen zijn te zien. Een CT-scan doet geen pijn.

Willen je ouders meer weten? Meer informatie over CT

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

DBC is een afkorting voor Diagnose Behandel Combinatie. Dit is een betalingssysteem waar ziekenhuizen en speciale ziekenhuizen zoals SEIN mee werken. In een DBC staat welke behandeling(en) je kunt krijgen bij een bepaalde diagnose (epilepsie bijvoorbeeld) en wat die behandeling dan kost.

ECG

ECG staat voor Elektro-CardioGram. Dit is een hartfilmpje. Een ECG laat de elektrische activiteit van jouw hart zien. 

EEG

EEG staat voor Elektro-EncefaloGram. Bij een EEG-onderzoek wordt de elektrische activiteit van jouw hersenen doorgeven aan het EEG-apparaat. Je hersenen zijn namelijk een soort elektriciteitscentrale met stroompjes die heen en weer gaan. Bij een aanval vindt er een ontlading van die elektrische stroompjes plaats. Bij SEIN krijg je vaak een 24-uurs EEG. Als je in die tijd een aanval hebt, kan de neuroloog zien of het echt epilepsie is en waar in jouw hoofd die epilepsie begint. Een EEG-onderzoek doet geen pijn.

Willen je ouders meer weten? Meer informatie over EEG

KNF

KNF is een afkorting voor Klinische Neuro Fysiologie. De KNF-afdeling is een afdeling bij SEIN waar je soms bepaalde onderzoeken krijgt, bijvoorbeeld een kort of een 24-uurs EEG.

MRI

MRI is een afkorting voor Magnetic Resonance Imaging. Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van magnetische golven. Een MRI-scan is een soort driedimensionale (3D) foto van hoe je hoofd er precies van binnen uitziet. Een MRI doet geen pijn.

Willen je ouders meer weten? Meer informatie over MRI

Nervus Vagus Stimulatie (NVS)

Soms helpen pillen niet voldoende tegen de epilepsie. Nervus Vagus Stimulatie (NVS) is een behandeling waarbij je een heel klein apparaatje in je borst krijgt. Dat apparaatje zendt signalen naar jouw hersenen, waardoor een (beginnende) aanval stopt. Nervus Vagus Stimulatie helpt alleen als je partiële aanvallen hebt. Dat betekent dat de aanvallen ontstaan in een klein deel van je hersenen.

Meer informatie over NVS

OKJ

Observatieafdeling Kinderen en Jongeren. Hier kun jij als kind of jongere worden opgenomen om onderzocht en geobserveerd te worden. Observeren betekent dat we kijken hoe een aanval er bij jou uitziet.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Als jij wat langer zorg nodig hebt, dan kunnen jouw ouders daar soms een persoonsgebonden budget voor krijgen. Dat wil zeggen dat ze geld krijgen, waarmee ze dan bijvoorbeeld zelf het Logeerhuis van SEIN kunnen betalen, als jij daar af en toe gaat logeren. Willen je ouders meer weten, dan kunnen ze meer informatie vinden bij de rijksoverheid

PNES

PNES staat voor Psychogene Non-Epileptic Seizures. Dit is een Engels woord voor aanvallen die aan de buitenkant heel veel op epilepsieaanvallen lijken, maar dat niet zijn. Zo’n aanval kan ontstaan doordat je bijvoorbeeld heel erg gespannen bent. Alleen op de EEG is te zien dat deze aanval géén epilepsieaanval is.

Meer informatie over spanningsaanvallen.

ZZP

ZZP is een afkorting voor Zorgzwaartepakket. Als jij bij SEIN zou gaan wonen (omdat thuis wonen niet mogelijk is), dan wordt er afgesproken welke zorg jij krijgt. In het Zorgzwaartepakket staat waar jij recht op hebt. Er staat bijvoorbeeld in dat je drie keer per week naar de dagbesteding kunt. 

Willen je ouders meer weten, dan kunnen ze hier klikken.

Moeilijke woorden

/

Ambulant

Ambulant betekent dat iemand meestal onderweg is. Een ambulant schoolbegeleider komt bij jou op school. Een ambulant verpleegkundige komt bij jullie thuis. Dus hoeven jullie niet naar de (poli) kliniek van SEIN.

Diagnose

Diagnose stellen betekent dat een neuroloog of een andere dokter vaststelt wat er precies met jou aan de hand is. Als hij/zij zeker weet dat je epilepsie hebt, is de diagnose dus epilepsie. 

Multidisciplinair

De neuroloog, de psycholoog, de speltherapeut, al die verschillende mensen die jou onderzoeken of behandelen, noemen we ook wel disciplines. Multidisciplinair betekent dat al die mensen er met elkaar voor zorgen dat jij minder last van de aanvallen hebt.

Snoezelen

Snoezelen gebeurt in een snoezelruimte. In deze donkere ruimte vind je zachte materialen. Er zijn geuren, licht, kleuren, verschillende vormen en meer die ervoor kunnen zorgen dat je tot rust komt. 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/