HomeKinderpaginaOudersKinderepilepsiecentrum

Kinderepilepsiecentrum

Twijfelt de neuroloog in het algemeen ziekenhuis over de aard van de epilepsie van uw kind? Is het niet duidelijk wat de oorzaak van de aanvallen is? Heeft uw kind ondanks de goed ingestelde anti-epileptica leerproblemen? Dan kunt u terecht in het Kinderepilepsiecentrum SEIN in Heemstede. Hier wordt binnen 24 - 36 uur een speciaal op uw kind afgestemd onderzoeksprogramma afgewikkeld. 

Voorafgaand aan de opname verzamelen we zoveel mogelijk gegevens over (de epilepsie van) uw kind. Naar aanleiding daarvan stellen we het onderzoeks-programma samen. Een 24-uurs EEG maakt meestal deel uit van het programma. Dit betekent dat uw kind de elektroden zowel overdag als ’s nachts op het hoofd moet houden. 

Tijdens de EEG- en videoregistratie vragen we uw kind soms bepaalde opdrachtjes uit te voeren. Hierbij kan de (neuro)psycholoog of speltherapeut worden ingeschakeld.

Uw kind krijgt een eigen kamer, waar u óf uw partner ook kunt slapen. Eventueel vindt er op de tweede dag nog aanvullend onderzoek plaats. 

Behandeladvies

Als het onderzoeksprogramma is afgewikkeld, gaan alle betrokken deskundigen met de resultaten van de gehouden onderzoeken bij elkaar zitten. Na een week brengen zij hun behandeladvies aan u uit. 

Heeft u nog vragen? Bel de SEINinfolijn: 023 - 558 8888.