Een paar dagen in het logeerhuis

"We houden heel veel van Bram, maar die epilepsie is er altijd. Je zit aan tafel met een kind dat aanvallen heeft. Daarom ben ik zo blij dat Bram een paar dagen in het Logeerhuis terecht kan." Lees verder.

Met uw kind naar SEIN

De huisarts, neuroloog of kinderarts heeft uw kind naar SEIN doorverwezen. Dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien is het niet duidelijk of het daadwerkelijk om epilepsie gaat. Of het lukt niet om de aanvallen met medicatie voldoende onder controle te krijgen. Het kan ook zijn dat de epilepsie gepaard gaat met leer- en/of gedragsproblemen. In veel gevallen kan uw kind worden geholpen. Voordat we kunnen overgaan tot de behandeling of begeleiding is het belangrijk dat de juiste diagnose is gesteld. We werken met diverse onderzoeksmethoden. 

U maakt in eerste instantie een afspraak met de (kinder)neuroloog. Deze bepaalt in overleg met u welke onderzoeken uw kind krijgt.

Over epilepsie

Wilt u uw kind goed uitleggen wat epilepsie precies is? Dan kunt u terecht bij het Epilepsiefonds. Deze organisatie heeft een website speciaal voor kinderen en jongeren met algemene informatie over epilepsie.
Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is een belangenvereniging voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. De EVN organiseert informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, onder andere voor ouders van kinderen met moeilijk instelbare epilepsie, een epilepsiesyndroom of een verstandelijke beperking.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/