HomeWetenschappelijk onderzoekOnderzoeksprogramma's

Wetenschappelijke onderzoekprogramma’s

Het onderzoek dat verricht wordt bij SEIN is georganiseerd in zes onderzoekprogramma’s met projecten en individuele studies binnen hun specifieke domein. Alle onderzoekprogramma’s hebben een duidelijke relatie met de onderzoeksprioriteiten van SEIN Research. 

Computermodellen van epilepsie

Computer- en analytische modellen in de klinische Neurowetenschappen (CAN) zijn een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op de traditionele op ervaring gebaseerde aanpak. Het CAN programma maakt onderdeel uit van twee belangrijke onderzoeksprioriteiten van SEIN: de verbetering in behandelingen en therapieën en het verlagen van de last bij mensen met epilepsie. Lees meer

De invloed van het leven met epilepsie op kinderen en hun ouders

Een groot aantal van de epilepsie patiënten ondervind van jongs af aan veel hinder van de aanvallen en de impact daarvan op het dagelijks leven. Het is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van het kind dat het zo min mogelijk hinder ondervindt van de epilepsie. Door onderzoek te doen naar psychische problemen bij epilepsie kunnen we hen beter helpen en behandelen. Lees meer 

Genetica en epilepsie

Genetisch epilepsie onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Door middel van genetisch onderzoek kunnen we echter veel te weten komen over de aandoening epilepsie. Lees meer 

Hersenstimulatie en prikkelbaarheid van de hersenen

De prikkelbaarheid van de hersenschors is een relatief nieuw onderzoeksprogramma. Het doel van dit programma is om een nieuwe diagnostische methode te ontwikkelen voor mensen met epilepsie. Lees meer 

Slaapstoornissen

Binnen het onderzoeksprogramma Slaapstoornissen zijn de volgende vier thema’s te onderscheiden:

  • Verhoogde slaapneiging overdag
  • Relatie slaap-epilepsie
  • Restless Legs Syndroom (RLS)
  • REM Sleep Behavior Disorder (RBD)

Lees meer

SUDEP (Preventie van vroegtijdig overlijden bij epilepsie)

Een van de zeldzame maar ingrijpende complicaties van epilepsie is het plots en onverwacht overlijden. Dit fenomeen wordt Sudden Unexpected Death in Epilepsy ofwel SUDEP genoemd. Lees meer

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/