Dhr. dr. G.J. Lammers 

Publicaties

Researchgate

Specialisme

Neurologie en somnologie

Wetenschappelijke aandachtsgebieden

 • Hypersomnie, in het bijzonder narcolepsie
 • Restless Legs Syndroom (RLS)

Biografie

Dhr. Lammers is Neuroloog, Klinisch Neurofysioloog en Somnoloog. Hij is sinds 1995 als staflid verbonden aan de afdeling neurologie van het LUMC. In 2013 was hij (mede)oprichter en medisch hoofd van het Slaap-Waakcentrum van SEIN te Heemstede. Vanaf 2015 is hij medisch hoofd van alle slaap-waak locaties van SEIN.
In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en met de opleiding van neurologen en somnologen.
Op wetenschappelijk gebied richt hij zich met name op hypersomnieen (verhoogde slaapneiging overdag) waarbij in het bijzonder narcolepsie. Het onderzoek richt zich op de oorzaken, de ontwikkeling van betere diagnostische criteria en behandelingen en de ontwikkeling van simpele maar betrouwbare ernstmaten.

Hij behoorde tot het comité dat de tweede versie van de Internationale Classificatie voor Slaapstoornissen in 2005 heeft opgesteld. Dhr. Lammers heeft vele internationale publicaties op zijn naam staan. 

Wat zou je in de toekomst nog graag willen onderzoeken?

Doorgaan met de lijnen die er zijn met als doel inzicht te krijgen in de oorzaken van de verschillende vormen van hypersomnie en hiermee te komen tot een optimale behandeling, en zo mogelijk ook preventie.

Ontvangen externe subsidies

Dhr. Lammers heeft externe subsidies ontvangen voor de volgende projecten:

 • Neuroendocrine and metabolic aspects of narcolepsy and the effects of Sodium Oxybate
 • Vigilance in Narcolepsy
 • Het ontwikkelen van een nieuwe diagnose methode voor het testen van de rijgeschiktheid bij mensen met hypersomnie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Het ontwikkelen van een ‘App’ voor narcolepsie. Dit is een samenwerking met Sebastiaan Overeem van Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven

Afvaardiging in commissies, werkgroepen e.d.

 • Medeoprichter en tevens de eerste president van het Europese Narcolepsie Netwerk (EU-NN)
 • Bestuurslid van de Slaapgeneeskundige Vereniging Nederland (SVNL) en de Nederlandse Vereniging voor Slaap Waak Onderzoek (NSWO)
 • Lid van de medische adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie
 • Lid van de medische advieraad voor de Restless Legs Stichting
 • Member of the Scientific Committee of the World Sleep congres in Valencia (2013) and Seoul (2015)