Dhr. dr. G.J. de Haan

Contact

E-mail

Publicaties

Researchgate
ORCID

Specialisme

Neurologie

Wetenschappelijk(e) aandachtsgebied(en)

Genetica van epilepsie

 • Familiare epilepsie
 • Juveniele myoclonus epilepsie
 • Studies naar complexe genetica van epilepsie

Farmacologie van epilepsie

 • Onderzoek werkzaamheid en veiligheid van nieuwe anti-epileptica
 • Bloedspiegels en bewaking bij bijwerkingen anti-epileptica
 • Vergroten veiligheid en effectiviteit van coupeermedicatie in de thuissituatie

Biografie

Dhr. De Haan is sinds 1989 werkzaam in de epilepsiezorg. Hij richt zich op de (poliklinische) zorg voor volwassenen met epilepsie en de zorg voor epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf het begin van zijn carrière is dhr. De Haan betrokken geweest bij geneesmiddelenonderzoek naar nieuwe anti-epileptica. Hierdoor heeft hij vroegtijdig ervaring op kunnen doen met de nieuwste anti-epileptica.

Tevens is hij vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Midazolam neusspray, hetgeen in Nederland inmiddels het meest gebruikte middel bij aanvals-ontregelingen is.

In 2006 is de Haan gepromoveerd op genetisch onderzoek bij myoclonus epilepsie. Dit is voor hem een blijvend aandachtsgebied. Er bestaat een nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep epilepsiegenetica van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU,  dr E. Brilstra, dr B. Koeleman). Momenteel is dhr. De Haan bij SEIN leider van het onderzoeksprogramma Genetica en Epilepsie.

Een belangrijk onderdeel is de GenE studie. Dit onderzoek voert SEIN uit in samenwerking met de afdeling genetica van het UMCU en (inter)nationale onderzoeksgroepen. Het doel van dit onderzoek is het speuren naar mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van epilepsie en de genetische invloeden te onderzoeken van de effecten en bijwerkingen van de gebruikte medicatie. (Waarom zijn sommige middelen bij sommige mensen niet werkzaam? En: Welke genetische invloeden bepalen of iemand bijwerkingen gaat krijgen van een middel?). Dit alles met het doel om de behandeling meer op de individu af te stemmen (personalized medicine).

Wat zou je in de toekomst nog willen onderzoeken?

Ik hoop meer neurologen op het spoor van de genetica te brengen. De GenE studie kan belangrijke informatie opleveren over bijwerkingen van anti-epileptica (o.a. de zeer storende hyponatriëmie bij gebruik van Carbamazepine en Oxcarbazepine). De grote database kan heel goed helpen bij het onderzoeken van andere thema’s, zoals genetische invloeden op de prikkelbaarheid van de hersenen en factoren die mogelijk een rol spelen bij SUDEP.

Ontvangen externe subsidies

 • Nationaal Epilepsiefonds 2001-2002: Midazolam neusspray bij aanvalsontregelingen
 • Nationaal Epilepsiefonds 2003-2004: Towards early diagnosis and treatment of progressive myoclonus epilepsy of Unverricht-Lundborg

Afvaardiging in commissies, werkgroepen e.d. 

 • LIGA tegen epilepsie: past-president en adviseur
 • Vakblad Epilepsie, het vakblad van de LIGA tegen epilepsie: kernredacteur
 • Werkgroep Richtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie: vice voorzitter
 • Moderator van de jaarlijkse bijeenkomst Epilepsie Experts in de Vanenburg
 • Honoraire aanstellingen: Erasmus MC afdeling neurologie; UMC Utrecht afdeling genetica