Dhr. dr. G.H. Visser

Contact

E-mail

Publicaties

ORCID
Researchgate

Specialisme

Neurologie, klinische neurofysiologie

Wetenschappelijk aandachtsgebied(en)

 •  Klinische neurofysiologie
 •  Prikkelbaarheid van het zenuwstelsel
 •  Aanvalsdetectiehulpmiddelen
 •  Motorunit fysiologie 

Biografie

Dhr. Visser is neuroloog en sinds 2011 medische hoofd van de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) en de Epilepsie Monitoring Unit (EMU) van SEIN Heemstede. Zijn voormalige functie was hoofd KNF in het Erasmus MC in Rotterdam (1999-2011). In 1998 is hij gepromoveerd met onderzoek naar niet-invasieve (EEG en TCD) detectie van gecompromitteerde cerebrale circulatie in het kader van carotis endarteriëctomie. Zijn belangrijkste wetenschappelijke interesses in het Erasmus MC waren op het gebied van motorunit fysiologie en de detectie van neonatale epileptische aanvallen. In SEIN is zijn onderzoek gericht op de prikkelbaarheid van het zenuwstelsel met behulp van transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en EEG op het gebied van aanvalsdetectiehulpmiddelen.
Daarnaast is dhr. Visser actief op het gebied van de duikgeneeskunde. Samen met het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine in Den Helder heeft dhr. Visser aan enkele publicaties gewerkt. Vanuit de medische commissie van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB; van 1988-2012) heeft hij zich vele jaren ingezet voor de duikveiligheid van de Nederlandse sportduikers.

Wat zou je in de toekomst nog graag willen onderzoeken?

Ik wil me blijven richten op het realiseren van de doelstellingen van het huidige wetenschappelijke onderzoek bij SEIN door het ontwikkelen van een nieuwe methode voor het diagnosticeren van epilepsie en deze vervolgens implementeren als biomarker. Met een dergelijke methode  kan een betere inschatting worden gemaakt van de kans op het optreden van toekomstige aanvallen, waarmee onder andere sneller en beter de juiste behandeling voor epilepsie kan worden gegeven. 
Daarnaast het verbeteren van de diagnostiek van mensen met aanvallen en de het vergroten van de veiligheid van mensen met aanhoudende epileptische aanvallen, beide gebruik makend van aanvalsdetectiehulpmiddelen.

Ontvangen externe subsidies

 • Fonds Nuts Ohra - onderzoek naar de invloed van preeclampsie op de hersenen, gebruik makend van EEG en TCD technieken 
 • Stichting Margaret Knip Fonds - voor onderzoek naar ontwikkeling en implementatie van aanvalsdetectie hulpmiddelen
 • EISAI  - investigator-initiated onderzoek naar de verandering van de prikkelbaarheid van de hersenen als biomarker voor epilepsie na het starten met Perampanel

Afvaardiging in commissies, werkgroepen e.d.

 • Subcommissie kwaliteitsvisitaties Nederlandse Vereniging voor Neurologie (vice voorzitter), voorzitter werkgroep revisie normenrapport NVN 
 • Werkgroep EEG terminologie van de Nederlandse Vereniging voor KNF (voorzitter)
 • SCORE taskforce (IFCN commissie;  SCORE = Standardised Computer-based Organised Reporting of EEG)
 • College van Deskundigen Sportduikerarts, zowel van de NVD (Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde) als de SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg)
 • Neoguard (internationaal consortium voor ontwikkeling neonatale aanvasldetectie hulpmiddelen)