Dhr. prof. dr. D. Lindhout

Contact

E-mail

Publicaties

Researchgate
ORCID

Specialisme

Klinische genetica

Wetenschappelijk aandachtsgebied(en)

 • Erfelijke oorzaken van epilepsie
 • Anti-epileptica, zwangerschap en het kind

Biografie

Dhr. Lindhout is als hoogleraar medische genetica, klinisch geneticus en kinderarts (n.p.) verbonden aan zowel SEIN als het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Hij is na zijn opleiding tot kinderarts in het toenmalige VU ziekenhuis in 1985 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1985-2000 was hij werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam waar hij zijn onderzoek naar aangeboren afwijkingen als gevolg van anti-epileptica voortzette en vanwege de V.S.O.P. benoemd werd tot hoogleraar klinische genetica in het bijzonder te teratologie. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar medische genetica in het UMC Utrecht, waar hij in de periode 2000-2010 tevens afdelingshoofd en verschillende managementfuncties bekleedde binnen de divisie Biomedische Genetica. Sinds 2011 legt hij zich in samenwerking met SEIN toe op het implementeren van genetische diagnostiek in de epilepsie en in samenwerking met Mw. dr. R. Rodenburg (SEIN/ UvA) en LAREB (Den Bosch) op het onderzoek naar ontwikkeling van kinderen na gebruik van anti-epileptica in de zwangerschap.  

Wat zou je in de toekomst nog graag willen onderzoeken?

 • De rol en de combinatie van genetische factoren bij epilepsie
 • De rol van genetische factoren bij bijwerkingen van anti-epileptica op het ongeboren kind
 • De rol van somatische mutaties in hersenweefsel bij het ontstaan van epilepsie
 • De rol van genetische factoren bij epilepsie na vaccinaties

Ontvangen externe subsidies

 • Epilepsie Fonds (Epilepsiegenetica; EURAP-NL)
 • Klingenstein Foundation (EURAP-NL)
 • Pharma companies (EURAP-CPC)

Afvaardiging in commissies, werkgroepen e.d.

 • Lid Gezondheidsraad
 • Lid vaste Gezondheidsraadcommissie Reproductietoxische stoffen
 • Lid ZONMW TOP commissie
 • Lid Central Project Commission EURAP (EURAP-CPC)
 • Lid Wetenschappelijke Advies Raad LAREB
 • Lid Wetenschappelijke Advies Raad Stichting Michelle