Particulier schenken

Bijdragen aan het epilepsie-onderzoek bij SEIN kan op verschillende manieren. De mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

Doneren

U kunt een eenmalige of terugkerende donatie doen. Het bedrag en de frequentie bepaalt u zelf. U kunt doneren via:

  • het bankrekeningnummer NL83 INGB 0675 2511 25, op naam van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, o.v.v. van particuliere donatie SEIN Research
  • de online donatie module 

Periodiek schenken

Middels een periodieke schenking steunt u SEIN Research voor minimaal 5 jaar met een jaarlijks vast bedrag. De gift wordt vastgelegd in een notariële – of onderhandse schenkingsovereenkomst.

Periodiek schenken formulier 

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
T.a.v. Research/ fondsenwerving
Postbus 540
2130 AM Hoofddorp

Fonds op Naam

Met een Fonds op Naam bepaalt u waaraan uw geld bij SEIN Research wordt besteed. U kunt hierbij denken aan:

  • een bepaald onderzoeksprogramma
  • een studiebeurs voor een fellow
  • apparatuur voor een wetenschappelijke onderzoek

Een Fonds op Naam kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. U bepaalt zelf de naam van het fonds en hoeveel geld het fonds uitgeeft.

Vragen?

Heeft u een vraag over de verschillende mogelijkheden voor het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek mail dan naar research@sein.nl.

Schenken met belastingvoordeel

Uw donatie aan SEIN Research is mogelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Meer informatie over doneren met belastingvoordeel vindt u op de website van de belastingdienst.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/