Nalaten aan epilepsie-onderzoek

U kunt (een deel van) uw nalatenschap schenken aan SEIN Research. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van geld, inboedel, sieraden, een huis of een aandelenportefeuille. U kunt het nalaten aan SEIN Research op meerdere manieren regelen. U kunt SEIN Research als (mede)erfgenaam opnemen in uw testament of een legaat nalaten. Wilt u specifiek aan epilepsie-onderzoek nalaten vermeldt dit dan in uw testament.

(Mede)erfgenaam

Als u SEIN benoemt tot mede-erfgenaam dan wordt uw nalatenschap verdeeld tussen alle erfgenamen. Benoemt u SEIN tot erfgenaam dan erft SEIN uw rechten, plichten, geld en dergelijke. 
SEIN kan nalatenschappen alleen beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat SEIN nooit aansprakelijk kan worden gesteld als de schulden in een nalatenschap groter zijn dan de baten.

Legaat

Een legaat kan elke omvang hebben, bijvoorbeeld een vastgesteld bedrag, een percentage van uw nalatenschap of een (on)roerend goed. 

Notaris

Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Neem voor het opmaken van een testament contact op met de notaris van uw keus.

Heeft u SEIN Research al opgenomen in uw testament? Dan horen wij dit graag.

Officiële tenaamstelling SEIN

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
Postbus 540
2130 AM Hoofddorp

SEIN is vrijgesteld van erfbelasting

SEIN heeft een ANBI status en is door de belastingdienst vrijgesteld van erfbelasting. Hierdoor kan uw gift volledig worden ingezet voor epilepsie-onderzoek van SEIN.

Vragen?

Heeft u een vraag mail dan naar research@sein.nl.
 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/