HomeWetenschappelijk onderzoekDoneren aan SEIN Research

Doneer nu aan epilepsie-onderzoek!

Epilepsie heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Aanvallen spelen hierbij een grote rol: aanvallen treden onverwacht op, leiden tot verlies van controle over het lichaam en kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. In zeldzame situaties kunnen aanvallen zelfs levensbedreigend zijn.

Wetenschappelijk onderzoek helpt om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie én die van de direct betrokkenen te verbeteren. Draagt u ook bij aan het toonaangevende epilepsie-onderzoek van SEIN?

Doneren kan op verschillende manieren, wilt u:

  1. schenken als particulier  
  2. schenken uit naam van uw bedrijf
  3. nalaten  

We zijn u dankbaar voor elke vorm van financiële steun aan het wetenschappelijk epilepsie-onderzoek van SEIN.

Algemeen Nut Beogende Instelling

SEIN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat SEIN geen belasting hoeft te betalen over de binnengekomen donaties. Uw gift komt zodoende volledig ten goede aan het wetenschappelijk epilepsie-onderzoek van SEIN.

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/