Wetenschappelijk onderzoek bij SEIN

Wetenschappelijk onderzoek is van ultiem belang om epilepsie beter te kunnen begrijpen en te behandelen. Epilepsie heeft iemand niet alleen. Ook ouder(s), partner(s), kind(eren) en anderen in de directe omgeving maken epilepsie en de gevolgen daarvan bewust mee. Een deel van de mensen met epilepsie leeft voortdurend in angst en onzekerheid omdat onbekend is wanneer de volgende aanval zich zal aandienen.

Het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN concentreert zich op het verbeteren van de diagnose- en behandelmogelijkheden met als doel dat mensen met epilepsie en de maatschappij minder last ondervinden van de epilepsie. Wij gebruiken de opgedane kennis uit het wetenschappelijk onderzoek om de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verhogen. 

Onderzoeksprogramma's

De onderzoeksinspanningen van SEIN zijn georganiseerd in diverse onderzoeksprogramma’s. Lees meer