Wetenschappelijk onderzoek bij SEIN

Wetenschappelijk onderzoek vormt bij SEIN een onmisbaar onderdeel voor de toekomst als expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Het onderzoek richt zich op het vinden van de beste manier om epilepsie te behandelen en mogelijk zelfs te voorkomen. Dit sluit aan op de missie van SEIN om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verhogen.

Het onderzoek bij SEIN concentreert zich op het verbeteren van de diagnose-en behandelmogelijkheden met als doel het verminderen van de last van epilepsie op het individu en op de maatschappij. De focus ligt hierbij voornamelijk op patiëntgebonden onderzoek; mensen met epilepsie een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.  

Onderzoeksprioriteiten voor SEIN:

 1. Kenmerken van epilepsie, inventariseren van risico’s, bepalende factoren en resultaten, zowel bij de individuele patiënt als in de maatschappij. De hoofddomeinen zijn:
  a. Epidemiologie (inzicht in de dynamiek van epilepsie in de maatschappij).
  b. Klinische kenmerken (inzicht en volledige kenmerken van het klinische beeld van epilepsie en aanverwante aandoeningen).
  c. Genetica (inzicht in erfelijk bepalende factoren en aanleg, op het niveau van het individu). 
 2. Verbeteren van behandelingen en therapie voor mensen met epilepsie. Hoofddomeinen zijn:
  a. Klinische behandeling
  b. Chirurgische behandeling
 3. Verminderen van de last die mensen van de epilepsie ondervinden. Hoofddomeinen zijn:
  a. Hanteren van levensstijl
  b. Inzicht in co-morbiditeit
  c. Voorkomen van vroegtijdige sterfte.

De onderzoeksinspanningen van SEIN zijn georganiseerd in zes onderzoeksprogramma’s. Meer informatie over deze onderzoeksprogramma’s vind je op SEIN.nl/Research/Onderzoeksprogramma's

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/