HomeVerwijzersConsulentschap

Consulentschap

In instellingen voor verstandelijk gehandicapten vervult SEIN consulentschappen. In de instellingen houdt een neuroloog van SEIN spreekuur voor mensen met epilepsie. Tijdens het consult worden onder meer de medicijnlijsten en de aanvalslijsten doorgenomen. Meestal is daar de patiënt samen met een begeleider en vaak ook een verpleegkundig specialist of Verstandelijk gehandicapten-arts bij aanwezig.

SEIN heeft een contract met zo’n 50 VG-instellingen, verdeeld over Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. 

Verwijzing

Voor het aanmelden van nieuwe patiënten vanuit VG-instellingen waarmee we een contract hebben, is een verwijsbrief nodig.

Voor de verwijsbrief kunt u ook gebruik maken van het verwijsformulier van SEIN.

Financiering

Het consult zal via een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De eigen bijdrageregeling is hierop van toepassing. Zie DBC-tarieven voor meer informatie.