HomeVerwijzersVerwijsindicatie (epilepsie)aanvallen

Verwijsindicatie (epilepsie)aanvallen

Diagnostiek

  • Aanvalsdiagnostiek en classificatie, waaronder langdurige video-EEG registratie.
  • Diagnostiek bij het vermoeden van psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA).
  • Diagnostiek bij het vermoeden van syncope (flauwvallen).

Behandeling

Diagnostiek en behandeling specifieke doelgroepen

Overige indicaties

  • Onderzoek en multidisciplinaire begeleiding bij epilepsiegerelateerde cognitieve stoornissen en leerproblemen, psychologische en psychosociale problematiek.
  • Begeleiding bij epilepsiegerelateerde arbeidsproblematiek. Zie Bureau Arbeid.
  • Second opinion op verzoek van patiënt of behandelaar.
  • Woonzorg voor epilepsiepatiënten met een verstandelijke beperking.

Voor doorverwijzen, ga naar Patiënt doorverwijzen. 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/