Diensten Maatschappelijk werker

Diagnostiek en Advisering

 • Psychosociale intake
 • Begeleiding bij  in- en herplaatsing (hulpvraagverduidelijking)
 • Consultatie
 • Moreel beraad/morele counseling
 • Sociale screening en rapportage
 • Sociale indicatie
 • Begeleiding rondom vertegenwoordiging

Behandeling en begeleiding

 • Psychosociale begeleiding
 • Begeleiden bij het realiseren van een sociaal doel
 • Slagvaardiger worden en ontplooiing bevorderen
 • Ouder- en systeembegeleiding (korte en lange variant)
 • Concrete en informatieve hulpverlening (bijv. juridische informatie)
 • Crisisinterventie
 • Mediation (conflict)
 • Bemiddeling (intermediair)

Training en psycho-educatie

 • Ziekte inzicht verwerven door psycho-educatie
 • Sociale vaardigheidstraining (individueel)
 • Pepe en Pepa (psycho- educatie aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en epilepsie)

Deskundigheidsbevordering

 • Communicatie binnen systemen
 • Driehoek van C. Egberts (ouder-kind-begeleider relatie)
 • Vertegenwoordiging
 • Erfenis en giften
 • Morele counseling
 • Conflicthantering

Terug naar diensten van Gezondheidscentrum.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/