Diensten Logopedist

Diagnostiek en Advisering

   

Totale en ondersteunende communicatie
Advies op basis van logopedisch onderzoek bij:

 • taalproductie en – begrip,
 • dysarthrie (spraakstoornis ten gevolge van hersenletsel)
 • afasie,
 • dysfagie (eet-, drink- en slikproblemen),
 • verbale apraxie (spraakstoornis ten gevolge disfunctioneren spieren),
 • Rechter Hemisfeer Communicatieproblemen,
 • gehoor,
 • stem
 • articulatie

   

Behandeling en begeleiding

   

Logopedische behandeling bij:

 • taalontwikkelingsstoornissen (VAT-methode)
 • articulatie, stotteren en broddelen (dyspraxieprogramma)
 • stemstoornissen (resonans, coblenzer, Smith)
 • dysfagie
 • verworven taalstoornissen

Totale en ondersteunende communicatie

   

Training en psycho-educatie

 • Leespraat
 • Gebarentraining
 • Dysfagietraining (slikproblemen)
 • Training bij taalontwikkeling
 • Totale en ondersteunende communicatie

Deskundigheidsbevordering

 • Totale Communicatie
 • Slikproblemen
 • FEES
 • Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES)
 • Gehoorproblematiek

Terug naar diensten van Gezondheidscentrum.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/