Diensten geestelijk verzorger

Diagnostiek en Advisering

 • Levensbeschouwelijke diagnostiek
 • Begeleiding bij rouw en verlies
 • Moreel beraad, morele counseling (ethische problematiek)
 • Advisering over zingeving in het dagelijkse leven
 • Expertise delen met externe levensbeschouwelijke organisaties
 • Mentaal welbevinden

Behandeling en begeleiding

 • Bevorderen van sociale interactie tussen cliënten d.m.v. gespreksgroepen en andere groepsactiviteiten
 • Spirituele creatieve vorming; zang en spelgroep
 • Ondersteuning bij levensvragen, ziekte en overlijden
 • Kerkdiensten, huiskamervieringen
 • Interculturele zingeving
 • Sensopathische zingevende activiteiten: zingevende ontmoetingen met gebruik van zintuigen.
 • Ondersteuning familie/verwanten

Training en psycho-educatie

 • Coaching zinvolle dagbesteding
 • Bevorderen van sociale interactie tussen cliënten door gespreksgroepen en andere groepsactiviteiten

Deskundigheidsbevordering

 • Rouwverwerking,
 • Palliatieve zorg
 • Interculturele zingeving
 • Spiritualiteit in de dagelijkse zorg
 • Moreel beraad
 • Morele counseling
 • Scholing aan externe levensbeschouwelijke organisaties
 • Mentaal welbevinden

Terug naar diensten van Gezondheidscentrum.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/