Diensten gedragswetenschapper

Diagnostiek en Advisering

 • Basisonderzoek
 • Uitgebreid onderzoek:
  -      intelligentieonderzoek (al dan niet met schalenonderzoek)
  -      persoonlijkheidsonderzoek
  -      onderzoek naar psychopathologie
 • Pedagogische advisering aan team, school of cliëntsysteem
 • Diagnostisch neuropsychologisch onderzoek:
  -      geheugenproblemen
  -      aandacht- en concentratieproblemen
  -      achteruitgang van cognitieve mogelijkheden (planning, impulscontrole stoornis, informatieverwerking, afasie)
  -      onduidelijkheden over cognitieve mogelijkheden
 • Observatie en consultatie op basis van neuropsychologische beeldvorming (invloed epilepsie op geheugen, (Niet) Aangeboren Hersenletsel, dementie en epilepsiesyndromen)

Behandeling en begeleiding

 • EMDR (therapie bij traumatische ervaringen)
 • CGT (cognitieve gedragstherapie)
 • Ondersteunende gesprekken aan cliënt(-systemen)
 • Pedagogische ondersteuning aan familie
 • Teambegeleiding na aanleiding van casuïstiek

Training en psycho-educatie

 • Pepe en Pepa (psycho- educatie aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en epilepsie)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Seksuele voorlichting en weerbaarheidstraining
 • Speltraining voor kinderen

Deskundigheidsbevordering

 • Epilepsie en bijkomende beperkingen
 • Expressed Emotion Epilepsie (begeleidingsmethode)
 • Competentie gericht werken en Gentle Teaching (begeleidingsmethodieken)
 • Totale communicatie
 • Autisme
 • Ouder worden en dementie
 • Seksualiteit
 • Driehoek van C. Egberts (ouder-kind-begeleider relatie)
 • Dementie
 • Hersenen en epilepsie
 • Hersenen en gedrag

Terug naar diensten van Gezondheidscentrum.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/