Locatie Fonteinkruid

Fonteinkruid 115
8043 NH Zwolle

Telefoon: 038 - 845 7220

Fonteinkruid is een woonvorm in de Zwolse wijk Stadshagen. De woonvorm bestaat uit vier verdiepingen, met op de begane grond vier appartementen en dagbesteding. De eerste, tweede en derde verdieping hebben elk twaalf zit/slaap kamers, met eigen douche en toilet. Deze kamers zijn verdeeld over twee vleugels van elk zes bewoners. In de appartementen wonen de bewoners (begeleid) zelfstandig, hulp is er op afroep. Binnenshuis kan er dagbesteding afgenomen worden.

Doelgroep

Binnen Fonteinkruid woont een gevarieerde doelgroep. Naast de epilepsie is er sprake van een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking en daarbij komende lichamelijke beperkingen, en soms moeilijk verstaanbaar gedrag.
Op afdeling 1, 2 en 3A is 24 uur per dag een zorgkundige aanwezig. De appartementen en de afdeling op weg naar zelfstandig wonen (3B), hebben delen van de dag begeleiding en daarbuiten vallen de bewoners terug op de andere afdelingen.

Nachtzorg

Tijdens de nacht zijn er twee wakende diensten. Zij lopen twee fysieke rondes en kijken de gehele nacht camera’s uit om zo de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Ook heeft iedere kamer een uitluistersysteem, zodat aanvallen gesignaleerd worden en er zo nodig gehandeld kan worden.

Multidisciplinaire ondersteuning

Aan Fonteinkruid is een gedragswetenschapper, AVG en neuroloog verbonden. Ook kan er een beroep worden gedaan op maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiste, speltherapie, enzovoort.

Fonteinkruid wordt aangestuurd door hoofd zorgeenheid VG, de heer Roland van Riessen.

Kaart met routeplanner