Gebouw 9 ‘Het Behandelhuis’

Locatie De Cruquiushoeve
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

Telefoon: 023 - 558 8904

Afdelingsmanager: dhr. Oscar Warmer

Het Behandelhuis is een gespecialiseerd organisatieonderdeel binnen sector Lang Verblijf en biedt verschillende zorg- en begeleidingsvarianten op het gebied van complexe epilepsie en intensieve gedragsregulering.

Gebouwinrichting

Het gebouw bestaat uit twee woonlagen met in totaal vijf afdelingen. De drie afdelingen op de begane grond hebben elk acht kamers die allen voorzien zijn van een tuintje of direct toegang hebben tot de algemene tuin van die afdeling. Op de eerste etage zijn tien appartementen die zijn voorzien van een woon/slaapkamer, een keukenblok, een badkamer en tot slot een eigen balkon. Per afdeling is er een inloopruimte die op afspraak of op vaste tijden geopend is. Er is een gezamenlijke tuin en de eerste etage beschikt over een gezamenlijk dakterras.

Er zijn drie rustruimtes, een op de eerste etage en twee op de begane grond. Een rustruimte die in het verlengde van de afdeling '0B' ligt is specifiek bestemd voor de kinderafdeling. Naast de rustruimtes is er één afzonderingsruimte voor het hele gebouw. Op basis van signaleringsplannen en vastgelegde afspraken kan er gebruik van worden gemaakt.

Gericht op ontwikkeling

Het Behandelhuis draagt zorg voor een veilige en stimulerende omgeving en biedt aan cliënten zorg en ondersteuning op maat op de volgende ontwikkelingstaken: individueel wonen, zelfzorg, opzetten en volgen van het dagprogramma, gaan naar dagbesteding, omgaan met vrije tijd en het onderhouden van sociale contacten. Voor een aantal cliënten is er overdag een activiteitenaanbod in/nabij het gebouw; andere cliënten gaan naar dagbesteding buitenshuis en in een enkel geval naar de sociale werkvoorziening.

Aan het gebouw is een gedragswetenschapper, arts en neuroloog verbonden. Tevens kan een beroep worden gedaan op maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiste, etc. Het behandelhuis wordt inhoudelijk aangestuurd door de behandelcoördinator en bedrijfsmatig door twee afdelingsmanagers, de heren Oscar Warmer (afdeling 0A, 0C en de eerste verdieping) en Cees van Pel (afdeling 0B). Het begeleidend personeel is getraind in het begeleiden van cliënten met epilepsie en moeilijk verstaanbaar gedrag op basis van de methodiek van het competentie vergrotend en ontwikkelingsgerichte werken.