Probleemgedrag

Op deze pagina

Bij SEIN helpen we mensen met epilepsie. Soms hebben zij naast epilepsie ook een verstandelijke beperking, autisme of probleemgedrag. Op deze pagina leest u wat probleemgedrag is en hoe wij u kunnen helpen.

“De situatie van Olivier wordt steeds lastiger. Hij valt niet goed in slaap. Hij geeft steeds vaker aan dat hij niet naar bed wil. Elke avond is het moeilijk om hem rustig te krijgen zodat hij in slaap kan vallen. Hij voelt zich alleen en opgesloten. Het team van artsen en specialisten kijkt goed naar zijn gedrag. Dat gaat bijvoorbeeld met video: Olivier en zijn begeleiders worden gefilmd. Die beelden worden samen met de psycholoog, arts en begeleider bekeken. Het valt ze op dat Olivier het steeds heeft over ‘een helikopter boven zijn huis die veel lawaai maakt en hem bespioneert’. Hoewel niemand direct kan achterhalen wat er aan de hand is, blijken er tegen het balkon van Olivier steeds takken te waaien. Dit maakt een onaangenaam geluid en dat geeft Olivier een onveilig gevoel. Nu de takken gesnoeid zijn, voelt Olivier zich veiliger en slaapt hij beter.”

Wat is probleemgedrag?

We spreken van probleemgedrag als iemand iets doet waar anderen last van hebben of als het gedrag gevaar oplevert voor de persoon zelf, of de omgeving. Vaak heeft degene met het probleemgedrag er zelf ook last van. Met het probleemgedrag geeft de diegene aan dat er iets niet goed gaat. Laten we het uitleggen met een voorbeeld.

Voorbeeld van bewoner Olivier

“Olivier heeft niet alleen epilepsie, maar ook een niet-aangeboren hersenletsel en een verstandelijke beperking. Hij vertoont probleemgedrag. Olivier woont al heel lang bij SEIN en heeft al op verschillende plaatsen gewoond. Omdat Olivier ook autisme heeft is het voor hem heel lastig de wereld om hem heen goed te begrijpen. Wanneer zijn wereld onduidelijk wordt raakt hij angstig. Dan wordt hij bang en krijgt hij depressieve gevoelens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als hij niet naar dagbesteding kan. Of wanneer een medebewoner iets doet wat hij niet goed begrijpt. Als dit gebeurt, kan Olivier agressief worden en met spullen gaan gooien. Soms valt hij begeleiders aan.”

Begeleiding bij probleemgedrag

Mensen zoals Olivier moeten meestal uitgebreid begeleid worden. Tijdens de begeleiding kijken we waar het gedrag vandaan komt. Zo proberen we het ongewenste gedrag te voorkomen. We doen dat samen met de bewoner. Door samen situaties te oefenen, leert de bewoner hoe het gedrag komt. Als dat niet lukt, passen we de context zo aan dat het probleemgedrag vermindert of verdwijnt.
Voor deze behandeling werken we met een heel team:

  • begeleiders op de groep
  • een coördinator van het Individueel Ondersteuningsplan
  • een psycholoog, psychomotorisch pedagoog of orthopedagoog
  • de manager van het woongebouw, een arts en paramedici waaronder een logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut

Twee trainingen

Samen zoeken we naar de oorzaken en kijken we hoe we het leven van de bewoner kunnen verbeteren. Om het probleemgedrag te onderzoeken, gebruiken we twee methodieken.

Waar komt probleemgedrag vandaan?

Probleemgedrag komt vooral voor als iemand niet kan vertellen wat er nodig is of wat er aan de hand is. Sommige bewoners hebben moeite om hun gevoelens onder woorden te brengen. Dat kan heel frustrerend zijn. Soms herkennen we probleemgedrag, bijvoorbeeld als het vaker en op dezelfde manier gebeurt. Door veel tijd met de bewoner door te brengen, kunnen we hem of haar beter helpen. Dat geldt ook voor onze bewoner Olivier.