Autisme

Op deze pagina

Autisme

Al bij de geboorte zijn de hersenen van mensen met autisme anders. Men denkt dat er in de hersenen bij autistische mensen zogenoemde spiegelneuronen ontbreken. Met deze neuronen leren mensen gedrag aan. Bijvoorbeeld door gedrag te spiegelen: het aanleren van vaardigheden door anderen na te doen. Dit werkt anders bij mensen met autisme.

Wat is autisme?

Iemand met autisme heeft moeite met het aanleren van bepaalde dingen, omdat de hersenen dat niet aankunnen. Het is bijvoorbeeld lastig om het overzicht te bewaren. Of om u in te leven in een situatie.

Autisme is er in veel verschillende vormen en varianten. Sommige vormen zijn ernstig, bij andere vormen valt dat mee. Maar altijd is er een probleem met informatieverwerking. Vaak hebben autistische mensen moeite met sociale omgang, planning en overzicht in het dagelijks leven. Ze zijn heel gevoelig voor prikkels. Dat is lastig, want die zijn er om ons heen bijna altijd en overal. Het tempo van ons leven ligt hoog en veranderingen gaan snel.

Epilepsie en autisme

Epilepsie en autisme komen nogal eens samen voor. Ongeveer 30% van de mensen met epilepsie heeft ook een vorm van autisme. Epilepsie en autisme kunnen elkaar op een negatieve manier beïnvloeden en versterken.

Een voorbeeld: als iemand met epilepsie aanvallen heeft, kan hij of zij daardoor moe zijn. Ook kan hij of zij moeite hebben met structuur en overzicht. Met dit overzicht hebben mensen met autisme toch al moeite, de aanvallen versterken dat dan.

Nog een voorbeeld. Veel mensen met autisme zijn erg gehecht aan routine. Een aanval en de gevolgen daarvan komen juist onverwacht. Dit kan iemand angstig en onrustig maken, met soms zelfs meer aanvallen tot gevolg.

Rol van medicijnen

Naast de combinatie van epilepsie en autisme kan de invloed van epilepsie-medicijnen een rol spelen. Deze pillen kunnen bijvoorbeeld als bijwerking hebben dat iemand minder oplettend wordt. Ook kunt u gevoeliger worden voor prikkels en veranderend gedrag. Die reactie heeft dus niet altijd met autisme te maken.

Begeleiding bij epilepsie en autisme

Autisme is een bijzonder en best ingewikkeld ziektebeeld. Voor het begeleiden van mensen met autisme is veel kennis nodig. De behandeling draait vooral om structuur. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een overzichtelijke, duidelijke en voorspelbare omgeving te maken. Dat geeft iemand met autisme een veilig en rustig gevoel.

Bij SEIN zorgen we niet alleen voor een prettige omgeving, maar ook voor goede begeleiding. Bij de begeleiding kijken we goed wat het gedrag veroorzaakt. Wat komt door de epilepsie en wat komt door het autisme? Dat is een ingewikkeld proces, omdat beide aandoeningen elkaar versterken. We doen ons best om te achterhalen welk gedrag door autisme komt en welk gedrag door epilepsie. Zo bieden we de best mogelijke hulp.

Autisme en woonzorg

Er wonen bij ons veel mensen met epilepsie, een verstandelijke beperking en/of autisme. Ongeveer 40% van onze bewoners heeft een vorm van autisme. Daar houden onze verzorgers en begeleiders natuurlijk rekening mee.

Wie bij ons woont, leeft in een vriendelijke en overzichtelijke omgeving. Hierin voelt iedereen zich op z’n gemak, ook mensen met autisme. Dat geldt niet alleen voor de woonruimte, maar ook voor het Dag Activiteiten Centrum (DAC).

Vaak wonen mensen op zichzelf, maar niet altijd: kinderen wonen vaker in groepen. Juist voor sociale contacten is veel begeleiding beschikbaar. De zorg is op maat. Om dit goed te kunnen doen, worden begeleiders geschoold in het begeleiden van mensen met autisme. Zo vergroten zij ook hun kennis van de aandoening.

Meer informatie over wonen bij SEIN