Milieu

SEIN oriënteert zich voortdurend op de vraag hoe milieubewustzijn en verduurzaming binnen SEIN verbeterd kan worden en wat voor SEIN de meest zinvolle manier is om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Milieu Thermometer Zorg

Dit heeft ertoe geleid dat SEIN de Milieuthermometerzorg (MTZ) omarmt als instrument om aan de vernieuwde wetgeving te kunnen voldoen en, belangrijker nog, hiermee het belang van een duurzame bedrijfsvoering te onderstrepen. De MTZ is een keurmerk wat specifiek voor de zorg (en door de zorg) ontwikkeld is en helpt om structureel aandacht te besteden aan milieu en duurzaamheid op 17 verschillende thema’s. SEIN heeft inmiddels haar vier hoofdlocaties laten certificeren voor het certificaat brons vanuit de MTZ en continueert hiermee haar duurzame bedrijfsvoering.

Milieubeleidsplan SEIN 

In 2017 heeft SEIN een milieubeleidsplan 2017-2020 opgesteld. In dit milieubeleidsplan wordt toegelicht wat de huidige stand van zaken en het beleid is op het gebied van milieu en duurzaamheid binnen SEIN. Daarnaast beschrijft het de eisen, activiteiten en aanpassingen die SEIN tot en met 2020 wil doorvoeren in de organisatie.

De doelstellingen vanuit het milieubeleidsplan 2017-2020 zijn:

  • Het verminderen van de milieubelasting op de vier hoofdlocaties van SEIN;
  • Het besparen van energie en het vergroten van het gebruik van duurzame energie;
  • Het bieden van een duurzame milieuverantwoorde werkomgeving aan de medewerkers van SEIN;
  • Het bewust maken van medewerkers van hun eigen verantwoordelijkheid in het terugdringen van milieubelasting;
  • Bij inkoop van goederen en diensten de drie componenten profit, planet en people in de integrale besluitvorming mee te nemen.

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/