Kwaliteitsbeeld Lang Verblijf 2023

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wij zetten ons in voor het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie. Wij doen dan ook ons best om kwalitatief goede zorg te leveren.

In het kwaliteitsbeeld Lang Verblijf geven we inzicht in de kwaliteit van de woonzorg en dagbesteding bij SEIN. We delen hierin hoe we hebben gewerkt aan het bieden van goede zorg en ondersteuning voor onze bewoners in 2023. Wij nemen jou mee op een reis door onze bouwstenen. Bewoners, verwanten en medewerkers delen hun verhalen in verschillende vormen, zoals een video, interview, stripverhaal en tekening.

Het kwaliteitsbeeld is samengesteld door een redactiecommissie die dit jaar bestond uit:
•    Niels van der Veen – bewoner van SEIN
•    Cenne Sieben - staffunctionaris 
•    Nicole Blaauwgeers - coördinator IOP 
•    Hadewich van Zwam – psycholoog 
•    Joke Sieraad - officemanager gezondheidscentrum en coördinator secretariaat
•    Chantal Smid - manager woongebouw
•    Marian van Olphen - communicatieadviseur 

SEIN Lang Verblijf levert iedere twee jaar een kwaliteitsbeeld aan voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, net als alle andere zorgaanbieders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit jaar voor het eerst met het nieuwe kwaliteitskompas. Het kwaliteitskompas is een van de middelen waarmee de kwaliteit van zorg op uniforme wijze wordt getoetst voor alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Bekijk het digitale kwaliteitsbeeld Lang Verblijf 2023
Veel leesplezier.

Heeft u nog vragen? Stel deze gerust aan Cenne Sieben via e-mail csieben@sein.nl.