Cliëntervaringsonderzoek 2023

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Binnen SEIN Lang Verblijf streven wij naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor onze bewoners. Recreatie en dagbesteding spelen een essentiële rol in onze woonzorg. Daarom hechten wij veel waarde aan uw feedback over deze activiteiten en meten dit met behulp van een cliëntervaringsonderzoek.

Over het cliëntervaringsonderzoek

Om te begrijpen waar wij goed presteren en waar verbetering mogelijk is, voeren we elke drie jaar een onderzoek uit als onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. We maken gebruik van de vragenlijst "Cliënt over Kwaliteit" van LSR. Alle resultaten worden verzameld en geanalyseerd. Zowel de dagbesteding als recreatieve activiteiten worden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7,5, waar we trots op zijn! Dit geeft ons tevens inzicht in gebieden waar verbetering mogelijk is, en hier gaan we de komende tijd aan werken.

Hoe gaan we aan de slag met deze resultaten?

De uitkomsten worden besproken in elk gebouw met medewerkers, bewoners en/of vertegenwoordigers. Tijdens teamvergaderingen in de gebouwen wordt besproken wat goed gaat, waar verbetering mogelijk is en er worden doelstellingen geformuleerd om aan te werken. Indien gewenst worden de resultaten ook besproken in het IOP-gesprek met bewoners en/of vertegenwoordigers.