SEIN opnieuw Brons op de Milieuthermometer Zorg!

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Ja! We mogen officieel melden dat SEIN wederom het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg heeft verkregen. In april 2022 heeft de jaarlijkse MTZ-audit plaatsgevonden en is SEIN getoetst hoe we ervoor staan op het gebied van duurzaamheid en milieu. De auditor heeft het dossier beoordeeld en de gebouwen Salem, Polikliniek Heemstede, Fonteinkruid en Heemstaete gezien. Hij was zeer te spreken over hoe het dossier is bijgehouden in combinatie met wat hij in de praktijk heeft teruggezien.

Hoe zat het ook alweer?

De Milieuthermometer Zorg geeft handvatten om de bedrijfsvoering te verduurzamen en gaat daarbij verder dan de wet ons voorschrijft. Je bent dan als organisatie bovengemiddeld goed bezig met duurzaamheid. En SEIN ziet nog voldoende kansen om zich op dit gebied te ontwikkelen. De raad van bestuur heeft mede daarom het thema omarmd: duurzaamheid heeft een mooie plek gekregen in het Strategisch Meerjaren Beleid 2022-2025. Daarin is de ambitie opgenomen de komende jaren door te groeien op de MTZ-duurzaamheidsladder; van het huidige niveau brons naar goud in 2025.

De audit

De afgelopen audit was een zogenoemde initiële audit. We zijn als een van de eerste zorgorganisaties op basis van de nieuwe (strengere) normenset geaudit. SEIN voldoet aan alle verplichte eisen en aan 25 ‘extra’ normen. Dat is ruim voldoende. We zijn blij dat de resultaten zichtbaar zijn en dat we de organisatie steeds verder verduurzamen. Het geeft een goede basis om door te groeien naar zilver.