SEIN en Symphonic eMotions gaan samenwerking aan

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Fred Vonk (bewoner van SEIN) demonstreert nieuwe Symphonic eMontions-app

Op woensdag 24 november 2021 is de nieuwe app Symphonic eMotions Pro gedoopt. Tijdens deze lancering op SEIN - expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde - werd het eerste systeem overhandigd aan Fred Vonk (bewoner), Jean Willem Barzilay (raad van bestuur) en Ilonka Wildenberg (directeur Lang Verblijf). Daarna is een overeenkomst getekend waarbij SEIN en Symphonic eMotions een samenwerking aangaan om de Symphonic eMotions app door te ontwikkelen en te testen met cliënten en medewerkers. Op deze manier wil SEIN haar cliënten een tool geven waarmee ze – ondanks hun beperking - zelf muziek kunnen maken en tegelijkertijd actief bewegen. Dit met als doel de kwaliteit van leven van haar cliënten te verhogen. Met deze start de eerste pilot, maar de intentie is om de aankomende drie jaar in co-creatie te werken aan deze ontwikkeling.

Het belang van bewegen, muziek en zingeving

Bewegen is voor ieder mens belangrijk. Door te bewegen verbeter je je gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met epilepsie en/of slaapproblemen. SEIN biedt daarom verschillende mogelijkheden aan om bewegen makkelijker en leuker te maken. Symphonic eMotions is daarop een belangrijke nieuwe aanvulling. Het is een activerende stimulans tot bewegen in het dagelijks leven van de bewoners bij SEIN.

Symphonic eMotions

Symphonic eMotions is een virtueel orkest. De gebruiker stuurt dat orkest aan door te bewegen in het zicht van de camera van laptop of iPad. Door lichaamsbewegingen worden de onzichtbare muziekinstrumenten hoorbaar. Met elke lichaamsbeweging maakt de gebruiker nieuwe muziek in een eigen symfonie. De gebruiker wordt gestimuleerd om te bewegen én te genieten. Symphonic eMotions werkt volledig intuïtief: de gebruiker hoeft geen muziekles te hebben (gehad) om een eigen symfonie te laten klinken. Behandelaars geven aan dat hun cliënten positief reageren op het systeem en daadwerkelijk gemotiveerd raken om te gaan bewegen. Ze kunnen hun eigen muziekkeuzes maken in het systeem, het klinkt altijd mooi en de gebruikers ervaren regie in het moment.

Van prototype naar app

Het prototype van Symphonic eMotions is een jaar lang getest door vijftien therapeuten, agogen, begeleiders en bewoners van SEIN. Iedereen is razend enthousiast over de mogelijkheden die het systeem biedt. Fysiotherapeuten, begeleiders en muziek- en bewegingsagogen hebben ontdekt dat Symphonic eMotions cliënten in beweging krijgt en zich daarbij prettig voelen. Om de inzet van Symphonic eMotions in de praktijk zo flexibel mogelijk te maken – en te kunnen opschalen - is er gekozen voor de ontwikkeling van een app. In de eerste pilotperiode binnen SEIN wordt de app inhoudelijk afgestemd op de behoefte van cliënten en begeleiders om de interface zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Hierbij wordt samengewerkt met diverse disciplines binnen én buiten SEIN. Zo zullen studenten informatica van Inholland straks ook een bijdrage leveren vanuit het Living Lab Blended Zorgverlening.

Foto: Fred Vonk (bewoner van SEIN) demonstreert nieuwe Symphonic eMontions-app