Heliomare, SEIN en Hogeschool Inholland slaan handen ineen om innovatie in de zorg te versnellen

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Symphonic eMotions

Hogeschool Inholland, SEIN en Heliomare hebben vandaag een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om innovatie in de zorg te versnellen. Onder de naam Living Lab Blended Zorgverlening, brengen de partners de komende 5 jaar expertise, menskracht, tijd en budget in om een kick-start te geven aan een gezamenlijke innovatie community.

Innovatie is noodzaak

Het vergrijzen van onze samenleving, de groeiende patiëntenstroom, en de steeds grotere schaarste aan zorgverleners, maken dat innovatie in de zorg geen luxe maar noodzaak is. Het vormt dan ook een strategisch speerpunt van deze drie organisaties. Innoveren als het vernieuwen en verbeteren van behandelingen, zorgtrajecten, en dienstverleningsprocessen met digitale middelen. Vanuit de meerwaarde voor patiënten en professionals, de mens centraal. Maar juist binnen de zorg gaan de ontwikkelingen niet snel genoeg.

De corona pandemie is katalysator gebleken voor zorginnovatie. Zo bleek het noodgedwongen consult-beeldbellen vaak tijdwinst en meer ‘relaxte’ consulten op te leveren voor zowel arts als patiënt. Ook bleken observatiefilmpjes, door ouders gemaakt in de thuissituatie (in plaats van in een lab) vaak een beter beeld te geven van een kind. Hierdoor konden zorgverleners adequatere feedback geven. En bleken instructiefilmpjes van zorgverleners heel effectief. Want hierdoor kon het kind de instructie bekijken als het relevant was, bijv. een ‘Zo trek je je jas aan’-filmpje bij het naar school gaan. Dit zijn lowtech toepassingen van technologie. Ook op hightech gebied is er veel potentie (AI voor zorgprocessen, domotica, serious gaming en gamification, Virtual en Augmented Reality).

Living Lab Blended Zorgverlening

SEIN, Heliomare en Inholland willen deze en andere waardevolle ervaringen niet verloren laten gaan en waar mogelijk nieuwe innovaties ontwikkelen en toepassen. Met het Living Lab Blended Zorgverlening beogen zij zorginnovatie een structurele plek te geven. Het Living Lab is dé zorginnovatie community waarin vraagstukken rondom zorg & technologie aangevlogen worden. “Innovatie is namelijk een complex proces waarin bij uitstek expertise uit verschillende disciplines samenkomt. Door cocreatie en interprofessionele samenwerking kan veel meer worden bereikt dan wat elke partner apart zou kunnen” aldus projectleider Laurence Alpay.

Snel van start

De eerste projecten zijn van start. Project ‘VR’, omdat VR-technologie veelbelovend is voor de behandeling van beweegproblemen en angstaandoeningen; en ‘Symphonic eMotions’, een programma waarmee mensen met een beperking door middel van bewegingen zelf muziek kunnen maken. Hierdoor worden zij op een plezierige manier uitgenodigd om specifieke oefeningen te doen en te bewegen.

Daarnaast onderzoeken de partners hoe zij deze innovatie community een nog grotere kick-start kunnen geven door middel van een op maat toegespitste leergang zorg innovatie voor de medewerkers en ketenpartners.