Met elkaar onderweg

Op deze pagina

Met elkaar onderweg

Bij onze woonzorg staat de cliënt centraal. Onze enthousiaste medewerkers staan klaar om u te ondersteunen en te begeleiden. Daarbij werken we samen met u en uw naasten. Bij SEIN kunt u rekenen op een warme en respectvolle omgeving, waarin uw behoeften centraal staan. Samen werken we aan het creëren van een betekenisvol leven, waarin u de vrijheid heeft om te zijn wie u wilt zijn en deel te nemen aan activiteiten die voor u belangrijk zijn.

Wat betekent dat voor u?
Wij geloven in eigen regie en betrekken u actief bij de besluitvorming over de zorg die wij bieden. Samen met u en uw familie voeren we open en eerlijke gesprekken om tot de beste zorgbeslissingen te komen. Soms moeten er keuzes gemaakt worden, maar dit gebeurt altijd in nauw overleg met u. Uw netwerk blijft een belangrijke rol spelen bij de zorg die SEIN biedt.

Visie op wonen

Bij SEIN geloven we dat een betekenisvol leven voor iedereen haalbaar is. Onze overtuiging is dat elk individu een unieke, waardevolle bijdrage kan leveren en behoefte heeft naar aan verbinding, warmte en erkenning. Wij omarmen een houding van verwachtingsvolle acceptatie: acceptatie van de beperkingen en een verwachtingsvolle houding ten aanzien van de mogelijkheden. 

Met elkaar onderweg

Elke cliënt krijgt een Individueel Ondersteuningsplan (IOP)

Bij de start van uw verblijf bij ons vragen wij u om verschillende documenten in te vullen; dit stelt ons in staat om samen met u het individueel ondersteuningsplan (IOP) op te stellen. In dit plan nemen we belangrijke informatie op, zoals persoonlijke doelen, de ondersteuning die SEIN kan bieden en de aanpak die we zullen volgen. Het is tevens belangrijk om samen eventuele risico's in kaart te brengen en aandachtspunten te identificeren waar wij rekening mee moeten houden.

Tijdens het jaarlijkse IOP-gesprek zijn er verschillende mensen aanwezig, waaronder u en/of uw familie/wettelijk vertegenwoordigers, uw coördinator individueel ondersteuningsplan (CIOP), een psycholoog of orthopedagoog, en vaak ook een activiteitenbegeleider. Als u veel medische zorg nodig heeft, is ook de arts bij het gesprek aanwezig. Het IOP-gesprek wordt jaarlijks herhaald om te evalueren of alles nog naar wens verloopt. 

Elke cliënt heeft een team achter zich staan

Bij SEIN werken we met een deskundig team dat gezamenlijk zorg draagt voor uw welzijn. Elke cliënt heeft een vaste coördinator die als aanspreekpunt fungeert. Onze gespecialiseerde begeleiders staan zeven dagen per week, dag en nacht voor u klaar. Daarnaast ontvangt u ondersteuning van een team van specialisten, waaronder:

- Een neuroloog
- Een (huis)arts of Arts Verstandelijk Gehandicapten
- Een psycholoog of orthopedagoog.

Indien nodig kunt u een beroep doen op andere professionals andere professionals, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, verpleegkundige, geestelijk verzorger, tandarts of mondhygiënist.

U als cliënt of verwant bent van onschatbare waarde binnen onze aanpak. Immers, de kennis en ervaring die in een levensfase vóór opname bij SEIN is opgedaan, is noodzakelijk om tot een goede ondersteuning te komen. Wij gaan daarom graag een partnerschap aan.

Het Zorgprofiel (ZP)

Bij SEIN krijgt u de zorg en ondersteuning krijgt die bij past, gebaseerd op uw zorgzwaartepakket (ZZP) en het profiel dat daarbij hoort (ZP). 

In een woongroep wordt het aantal uren gebaseerd op de zorgbehoefte van de hele groep, dus van alle bewoners in die woning. Binnen de dagbesteding wordt de begeleiding afgestemd op de zorgzwaartepakketten van de cliënten in de groep.

Van visie naar doelgroep

Binnen Lang Verblijf bieden wij zorg aan een gevarieerde groep cliënten, elk met hun eigen ondersteuningsbehoefte. Hoewel ze allemaal epilepsie hebben, ervaren ze daarnaast ook andere beperkingen, waarvoor we een aangepaste begeleidingsstijl hanteren. 

Wij onderscheiden de volgende begeleidingsstijlen:

Kwaliteitsrapport

In het kwaliteitsrapport Lang Verblijf leest u over de kwaliteit en veiligheid van onze woonzorg. Hier kunt u ook verhalen van cliënten, hun familie en medewerkers lezen.
Kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2021

Over de bewoners

Wilt u weten wie er wonen bij SEIN en hoe zij wonen?
Kijk hier

Cliëntervaringsonderzoek

Wilt u weten hoe cliënten en verwanten SEIN ervaren? Lees het cliëntervaringsonderzoek 2022 over het wonen bij SEIN.

Cliëntenraad

De meningen en ervaringen van onze bewoners en hun familie is erg belangrijk. Bij SEIN kunt u hierover meepraten, bijvoorbeeld in de bewonerscommissies of via de cliëntenraad.
Meer informatie