Wie wonen bij SEIN

Op deze pagina

Wie wonen bij SEIN

Bij SEIN ontvangen alle cliënten 24 uur per dag / zeven dagen per week zorg, wat nodig is aangezien elke cliënt epilepsie heeft. Dit houdt niet in dat alle cliënten voortdurend onder direct toezicht staan, maar wel dat er begeleiding in de nabijheid is die weet hoe te handelen bij epilepsie - een geruststellende gedachte. Veel cliënten hebben tevens een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of autisme. Onze medewerkers zijn opgeleid of hebben ervaring in de zorg voor en ondersteuning van cliënten met verschillende beperkingen en epilepsie (wat wij comorbiditeit noemen).

Passende plek

Sommige cliënten hebben veel lichamelijke ondersteuning en zorgzame begeleiding nodig, terwijl anderen juist werken aan hun zelfstandige ontwikkeling. Bij de laatste groep draait het vooral om het bieden van heldere structuur en een gevoel van veiligheid. Wij streven ernaar voor iedereen een geschikte plek te vinden.

Wat hebt u nodig?

Wij hechten er veel waarde aan dat u uw wensen kenbaar maakt. Samen beoordelen wij welke woonafdeling het beste bij u past. Dit proces lopen wij gezamenlijk met u en onze afdeling Zorgbemiddeling door. Soms kan het voorkomen dat u na verloop van tijd naar een andere afdeling verhuist, bijvoorbeeld omdat u ouder wordt of omdat u zelfstandiger kan wonen of juist meer zorg nodig heeft. In dergelijke situaties bespreken we samen een eventuele verplaatsing naar een andere groep binnen SEIN.

Verschillende woongroepen

Bij onze woongroepen houden wij zoveel mogelijk rekening met wat u wil. Bij SEIN hebben we de volgende woongroepen:

Heeft u epilepsie?

Grote kans dat u ook andere problemen ervaart. Onze medewerkers hebben ook kennis van andere problemen in combinatie met epilepsie. Meer informatie

Meer weten of contact

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze woonzorg? Kijk eens op onze aanmeldpagina of neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling via:
Telefoon: 023-558 8141
E-mail: zorgbemiddeling@sein.nl