Kinderepilepsiecentrum SEIN

In uw praktijk zijn kinderen die:

  • Aanvallen hebben waarvan de genese onduidelijk is,
  • ’s Nachts onrustig en onbereikbaar zijn,
  • Onverwacht agressief worden of ander afwijkend gedrag vertonen waarbij de gedachte aan epilepsie opkomt,
  • Op school achteruitgaan en waarvan de leerkracht zegt “het kind staart”,
  • Epilepsie hebben maar niet op medicatie reageren.
SEIN afbeelding

Voor deze kinderen heeft SEIN een uniek diagnostisch programma ontwikkeld dat wordt uitgevoerd in het Kinderepilepsiecentrum. Binnen 24 - 36 uur wordt een speciaal op het kind afgestemd multidisciplinair onderzoeksprogramma afgewikkeld en behandeladvies uitgebracht aan verwijzer en ouders.