HomeOver SEINVerbetermeter

Verbetermeter

Om uw ervaringen te meten, gebruiken wij de Verbetermeter. Dit is een digitale enquête met vragen toegespitst op de afdeling die u net bezocht heeft.  

Wij willen graag de beste zorg leveren. Het bieden van veilige en hoogwaardige medisch-specialistische zorg en dienstverlening is het uitgangspunt van ons werk. We streven naar tevreden patiënten. Met uw input kunnen wij hieraan werken.

Na uw bezoek aan SEIN kan het zijn dat u gevraagd wordt om nog een aantal vragen te beantwoorden. De vragen staan op een iPad. U blijft anoniem. En het gaat om maximaal 9 vragen.

De eerste vragen gaan over SEIN algemeen en daarna krijgt u vragen over bijvoorbeeld gastvrijheid, wachttijd en bejegening. U geeft uw waardering met een smiley.

Verbetermeter – 1 jaar in één overzicht

Inmiddels werken we al (iets meer) dan een jaar met deze online tool. Tijd voor een overzicht! Bekijk het visuele overzicht (infographic), hier ziet u alles in 1 oogopslag. Wat de aanpak is én welke resultaten er zijn. Het gaat natuurlijk om het continu verbeteren van onze zorgkwaliteit, klanttevredenheid en welke acties onze teams zelf kunnen doen.

Een aantal verbeteracties najaar 2019

Onze patiënten bij de polikliniek in Utrecht hebben gevraagd om een goede wifi-verbinding. De code van de SEIN-wifi is nu beter zichtbaar in de wachtkamers, zodat iedereen toegang kan krijgen. Ook gaven ze aan graag zelf hun koffie te willen halen, hiervoor heeft het team een koffieautomaat aangevraagd. De telefonische bereikbaarheid van de polikliniek bleek niet voor iedereen duidelijk. Daarom is in de wachtkamer een overzicht opgehangen met bereikbaarheid (dagen en tijdstippen) en relevante telefoonnummers.

Ook bij de polikliniek van psychologie in Heemstede is door patiënten de telefonische bereikbaarheid als verbeterpunt aangegeven. Op het antwoordapparaat is naast het telefoonnummer nu ook het e-mailadres ingesproken, zodat patiënten een e-mail kunnen sturen met hun niet-medische vraag of contactverzoek. Op de webpagina van de afdeling psychologie staat dit nu duidelijk aangegeven.

Verbeteracties zomer 2019

Bij de afdeling Observatie Kinderen en Jongeren in Heemstede, waar een patiënt soms wel een paar weken verblijft, zijn veel reacties binnengekomen. Lees in het gastenboek wat er tijdens zo’n opnameperiode allemaal gebeurt. De reacties van kinderen en jongeren en hun ouders hebben geleid tot een aantal verbeteracties: 

·         Op alle slaapkamers zijn klokken geplaatst, nadat patiënten hebben aangegeven dat ze ’s nachts bij een aanval vaak niet snel hun horloge of telefoon kunnen vinden. Het is belangrijk om het tijdstip van de aanval te registreren en een digitale klok in de kamer maakt het makkelijker om dat te doen.  

·         Ouders gaven aan dat zij de mogelijkheid missen om etenswaren die ze zelf meebrengen gekoeld te bewaren. Daarom zijn er voor de afdelingen zogenaamde ‘ouderkoelkasten’ aangeschaft. Elke kamer heeft een eigen plankje voor de ouder in deze koelkast gekregen.

·         Op de afdeling Observatie Kinderen en Jongeren bieden wij ouders de mogelijkheid om gedurende een deel of de gehele opname in te roomen bij hun kind. Ze verblijven dan gedurende de dag en nacht bij het kind op de kamer. Omdat een opname soms een tijd duurt, gaven ze aan dat zij zich regelmatig vervelen. Inmiddels zijn er twee fietsen aangeschaft die ouders kunnen gebruiken. Ook wordt de mogelijkheid van de aanschaf van sportabonnementen overwogen.

Bij de kliniek in Zwolle kregen we de feedback dat salades een goede en gezonde aanvulling op de maaltijd zou zijn. In overleg met de voedingsassistenten is dit snel geregeld en nu een vast keuze-onderdeel van het menu. De voorlichtingsfilm voor de EEG-meting was verouderd en voor velen niet goed vindbaar op de website. Er komt een nieuwe film waarna dit op de website en bevestigingsbrief staat aangegeven. Natuurlijk zal daarna worden bevraagd of het goed vindbaar is.

 

 

 

 

Wat heeft de Verbetermeter opgeleverd? 

Betere privacy aan de balie
Bij het Slaap-Waakcentrum in Zwolle zijn veel tips binnen gekomen over de privacy aan de balie. Dit was al bij het team onder de aandacht, maar is bevestigd door de patiënten die de Verbetermeter hebben ingevuld. Dit heeft geleid tot een bouwkundige aanpassing om het gevoel van privacy te vergroten.  

Betere schoonmaak
In de kliniek in Heemstede blijkt dat patiënten regelmatig ontevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak. Samen met de afdelingsassistenten wordt gekeken hoe dit verbeterd kan worden. Hiervoor wordt ook contact gezocht met het externe schoonmaakbedrijf dat in de kliniek de schoonmaak uitvoert.

Snoezelmaterialen voor KNF
De KNF in Zwolle kreeg een gouden tip dat snoezelmateraal voor patiënten met een verstandelijke beperking erg goed werken. Deze goede tip is door het team opgepakt. Zij zijn zich nu aan het verdiepen in een verrijdbare snoezelkar en kregen van de kinderafdeling de tip dat daar een snoezelkar aanwezig is. De KNF kan deze lenen om er ervaring mee op te doen.

Toegangsdeur dicht houden
De huiskamer van de opnameafdeling voor kinderen en jongeren in Zwolle heeft twee toegangsdeuren. Dit kan voor veel onrust zorgen. Een tip was of er niet één van deze deuren dicht kan. Het team heeft uitgezocht of dit in het kader van de brandveiligheid kan en na positief bericht zijn ze gestart met een proef om één deur op slot te doen en te ervaren hoe dit bevalt. Dit is zo goed bevallen dat het verwijderen van de deur in de verbouwingsplannen van de kinderafdeling wordt meegenomen.
's Nachts stiller
Tijdens de nachten ervaren patiënten en ouders van kinderen veel geluidsoverlast. Daarom werd er gevraagd om tapijt in de gangen te leggen. In verband met hygiëne is dit niet mogelijk. Wel is de feedback besproken met de nachtdiensten. Zij hebben afgesproken zachtjes te doen met deuren, niet te praten op de gangen en te zorgen voor schoeisel wat geen geluid geeft.
Onduidelijkheid opnametijd
De opnameafdeling voor volwassenen in Heemstede krijgt via de Verbetermeter terug dat patiënten regelmatig niet goed op de hoogte zijn van de duur van hun opname. Zij komen dan bijvoorbeeld binnen met kleding voor 2 dagen en krijgen dan bij de intake te horen dat het om een langere opname gaat. Inmiddels is een verbeteractie opgepakt om in overleg met betrokken medewerkers en artsen in de polikliniek te achterhalen waar het nu fout gaat. Doel is de informatievoorziening over de duur van de opname aan patiënten te verbeteren.

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/