HomeOver SEINSEIN Internationaal

SEIN Internationaal

SEIN afbeelding

De missie van SEIN is het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie. Deze missie strekt zich uit tot mensen met epilepsie wereldwijd. SEIN en haar buitenlandse partners streven ernaar van elkaars expertise gebruik te maken. Dit past binnen binnen onze wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Jarenlange traditie

Volgens een jarenlange traditie onderneemt SEIN vele internationale activiteiten. SEIN maakt gebruik van een uitgebreid netwerk om gezamenlijke onderzoeksprojecten op te zetten. Zo is SEIN bijvoorbeeld lid van het International Bureau for Epilepsy (IBE) sinds 1990. Het IBE is de internationale overkoepelende organisatie voor mensen met epilepsie en niet-medische professionals.