Promotie Elise Reus

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Physician Assistant Elise Reus promoveerde afgelopen dinsdag 30 januari 2024 bij de universiteit in Leiden met haar onderzoek naar de inzet van automatische piek- en aanvalsdetectiesoftware.

Meer weten? Lees verder voor de samenvatting of bekijk het volledige proefschrift.

Automated spike and seizure detection: Can we use it?

Dit proefschrift onderzoekt of de beoordeling van langdurige EEG registraties (4 – 90 uur) bij volwassenen deels kan worden overgenomen door een algoritme, in het proefschrift aangeduid als automatische piek- en aanvalsdetectiesoftware. Dit zonder de kwaliteit van de beoordeling in gevaar te brengen.

We hebben de prestaties van drie commerciële detectiesoftwarepakketten (Persyst, Encevis en BESA) geëvalueerd om te bepalen of zij net zo goed presteren als menselijke experts. Hierbij keken we naar zowel de interictale afwijkingen (afwijkingen tussen aanvallen door, ook wel pieken genoemd) als de ictale afwijkingen (epileptische aanvallen). Concluderend detecteert de software interictale afwijkingen net zo goed als menselijke experts doen. Echter epileptische aanvallen worden nog niet zo goed gedetecteerd als menselijke experts. Dit geldt m.n. voor aanvallen met kortdurende (minder dan 10 seconden) of subtiele EEG-afwijkingen. Overal presteert het softwarepakket van Persyst het beste.

Verder omvat dit proefschrift een nieuwe methode waarbij automatische detectie wordt gecombineerd met gesamplede visuele beoordeling. We vergeleken deze nieuwe beoordelingsmethode met de conventionele beoordelingsmethode (op basis van volledige visuele beoordeling) en vonden dat er geen verschil was in de conclusie.  

Kortom, automatische piek- en aanvalsdetectiesoftware kan betrouwbaar gebruikt worden bij het uitwerken van langdurige EEG registraties zolang de gebruiker zich bewust is van de beperkingen. Dit bespaart menselijke uitwerktijd.