Kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2021

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bij SEIN zetten we ons in voor het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie. Wij doen dan ook ons best om kwalitatief goede zorg te leveren.

In het kwaliteitsrapport Lang Verblijf geven we inzicht in de kwaliteit van de woonzorg en dagbesteding bij SEIN. We blikken hierin terug op de zorg in 2021 en is er aandacht voor wat goed ging en wat nog beter kan binnen de woonzorg en dagbesteding. In het rapport staan onder andere statistieken, interviews met bewoners en medewerkers en een reflectie met de cliëntenraad en ondernemingsraad.

Het kwaliteitsrapport is samengesteld door een redactiecommissie die dit jaar bestond uit:

  • Niels van der Veen (bewoner gebouw 7)
  • Nadia de Graaf (manager Wonen gebouw 8 en logeerhuis)
  • Hadewich van Zwam (CIOP gebouw 1)
  • Jacqueline Herman (managementassisente)
  • Marcella Gommans (teamcoördinator Fonteinkruid)
  • Erna Pol (managementsecretaresse)
  • Lisette Vrijmoed (communicatieadviseur)
  • Annemarie Lammers (staffunctionaris Lang Verblijf)
  • Sarah Westerlaken (staffunctionaris Lang Verblijf)

SEIN Lang Verblijf levert ieder jaar een kwaliteitsrapport aan ten behoeve van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, net als alle andere zorgaanbieders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kwaliteitskader is een van de middelen waarmee de kwaliteit van zorg op uniforme wijze wordt getoetst voor alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Bekijk het digitale kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2021
Veel leesplezier.

Heeft u nog vragen? Stel deze gerust aan Sarah Westerlaken via e-mail swesterlaken@sein.nl.