Cliëntervaringsonderzoek: SEIN krijgt een 7,5 en een 7,7!

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Als gespecialiseerd epilepsiecentrum zetten wij ons in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van mensen met epilepsie. Dat geldt uiteraard ook voor de mensen die bij ons wonen en vanzelfsprekend willen wij zo goed mogelijk voor hen zorgen. Vinden de bewoners en hun verwanten ook dat wij het goed doen? Het is voor ons belangrijk om te weten hoe zij onze zorg en ondersteuning ervaren.

Over het cliëntervaringsonderzoek

Iedere drie jaar houden wij een onderzoek onder onze bewoners en hun verwanten. Zo krijgen wij een goed beeld van wat we goed doen en waar wij kunnen verbeteren. Dit maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de cliëntenraad en het LSR. Voorgaande jaren werkten we met de vragenlijst van bureau Buntinx en dit jaar voor het eerst met de vragenlijst van het LSR: Cliënt over Kwaliteit. Wij hebben dit jaar gevraagd naar ervaringen over wonen. Volgend jaar doen wij onderzoek naar dagbesteding en vrije tijd. We hebben ervoor gekozen dit te splitsen, omdat we met dagbesteding dit voorjaar gestart zijn met een nieuwe vorm.

Resultaten van het onderzoek

Bewoners en verwanten konden de vragenlijst invullen in de maanden mei, juni en juli. Bewoners geven ons gemiddeld een 7,5 en verwanten een 7,7. Dit is een stijging ten opzichte van 2019, een mooi resultaat! Daarnaast hebben we ook een goede indruk gekregen van wat ons te doen staat.

Vervolg

Hoe gaat SEIN aan de slag met de uitkomsten? De resultaten worden per gebouw besproken met bewoners, verwanten en medewerkers. In de teamreflecties gaan teams in de gebouwen in gesprek over waar het goed gaat en wat beter kan en formuleren punten waaraan zij gaan werken. Ook worden de resultaten, indien gewenst door de bewoner en/of verwant, besproken in het IOP-gesprek.

Bekijk het gehele rapport.