Kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2020

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Patiënt en verzorger

SEIN Lang Verblijf levert jaarlijks een kwaliteitsrapport aan ten behoeve van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, net als alle andere zorgaanbieders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kwaliteitskader is een van de middelen waarmee de kwaliteit van zorg op uniforme wijze wordt getoetst voor alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Het kwaliteitsrapport is samengesteld door een redactiecommissie die bestond uit:

  • Dwight Rimmelzwaan (bewoner gebouw 6)
  • Maarten Visser (Manager Wonen gebouw 7)
  • Linda Veerman (Psycholoog/ orthopedagoog, inmiddels niet meer werkzaam bij SEIN)
  • Marlies Schouten (begeleider gebouw 2)
  • Renske Kaaij (staffunctionaris Lang Verblijf)

Digitaal kwaliteitsrapport

Dit jaar is ervoor gekozen om een digitaal kwaliteitsrapport te maken op onze nieuwe website. We nodigen u van harte uit om deze te bekijken. Het rapport over 2020 staat veelal in het teken van de corona crisis en de ervaringen van cliënten, verwanten en medewerkers in deze periode.

Veel leesplezier en mocht u vragen hebben, stel deze gerust aan Renske Kaaij via rkaaij@sein.nl.