Chronotherapie

Op deze pagina

Chronotherapie is een verzamelnaam voor verschillende behandelingen, zoals het aanpassen van de bedtijden, lichttherapie en eventueel het gebruik van Melatonine. Dit gaat onder begeleiding van een psycholoog.

Wat is chronotherapie?


Chronotherapie is een behandeling om u weer op de gewenste tijd te laten slapen. Bijvoorbeeld als u een bedtijd heeft die niet bij uw leven past. Chronotherapie bestaat uit het dagelijks aanpassen van de slaaptijden totdat de gewenste slaaptijd bereikt is. U gaat dus vroeger of later naar bed of staat juist eerder of later op. Naast de aanpassing van de bedtijden kan er gebruik gemaakt worden van lichttherapie en soms Melatonine. Ook kan chronotherapie helpen als uw slaapritme later of vroeger is dan u eigenlijk zou willen. Tot slot kan chronotherapie helpen als u een erg onregelmatig slaapritme heeft. Bijvoorbeeld als u onregelmatige werktijden heeft. De behandelaar kijkt samen met u of hier iets aan gedaan kan worden! 

Verlaat of vervroegd slaapritme

Bij een verlaat slaap-waakritme valt iemand later in slaap en ontwaakt later dan sociaal gezien wenselijk is. Bij een vervroegd ritme wordt iemand veel eerder slaperig en ontwaakt veel vroeger dan sociaal wenselijk is. 

Hulp van psycholoog

Als uw gewenste bedtijd bereikt is, moet u daarna op de afgesproken tijd gaan slapen en opstaan. Anders loopt u kans om weer terug te vallen. Gelukkig hoeft u dit niet alleen te doen!

De psycholoog van het slaap-waakteam helpt u met het opstellen van een slaapschema. Daarbij is veel aandacht voor uw gedrag rondom het slapen. Ook krijgt u begeleiding bij het aanleren van andere slaapgewoontes. 

Lichttherapie

Regelmatig is lichttherapie een onderdeel van chronotherapie. Bij lichttherapie wordt u dagelijks kort blootgesteld aan helder kunstlicht. Dit licht is vergelijkbaar is met daglicht. Het licht kan uw biologische klok beïnvloeden. Krijgt u lichttherapie? Dan krijgt u een lamp in bruikleen voor thuis, die u vervolgens op de juiste tijden aan moet zetten.

Melatonine

Melatonine is een hormoon dat tijdens de avond wordt aangemaakt. Als melatonine wordt aangemaakt, wordt u slaperig. Dus het moment dat uw lichaam deze stof aanmaakt, geeft informatie over uw biologische klok.

Bij chronotherapie moeten we soms weten wanneer melatonine wordt aangemaakt. Dit onderzoeken wij samen met het laboratorium. 

In sommige gevallen geven we melatonine in de avond of ochtend. Dit ondersteunt de chronotherapie. Let op: u moet niet uit uzelf melatonine gebruiken. Als u dit zonder begeleiding doet, kan het de slaap verstoren of slaapproblemen geven. Dat wilt u natuurlijk voorkomen.