Samen zorgen voor een prettig verblijf

Op deze pagina

Wij vinden het belangrijk dat u zo aangenaam mogelijk in onze kliniek van SEIN verblijft. Daarom zijn er afspraken opgesteld voor een prettig verblijf.

Algemene omgangsvormen: in de kliniek gaan wij respectvol met elkaar om.

Roken, alcohol en drugs: in de kliniek geldt een rook-, alcohol- en drugsverbod. Wie onder invloed is van alcohol en/of drugs kan geen toegang worden verleend tot de kliniek.

Telefoongebruik: u kunt uw mobiele telefoon gebruiken in de algemene ruimtes, maar wij vragen u dit zo min mogelijk te doen. Het kan anderen storen.

Camerabeleid en privacyreglement: bij SEIN wordt gebruik gemaakt van camera’s. Voor een uitgebreide toelichting kunt u het camerabeleid en privacyreglement van SEIN raadplegen. 

Bezoek: bezoek is van harte welkom. Afspraken over het op bezoek kunnen verschillen per afdeling en locatie. U kunt deze navragen bij de verpleegkundige van de desbetreffende afdeling.

Beeld- en geluidsopnames: u mag foto's en filmpjes maken, alleen niet als daar medepatiënten, bezoekers, artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op staan. In dat geval is het niet toegestaan.

Vermissing, beschadiging of diefstal: SEIN is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Bij bedreiging, diefstal, vandalisme en geweld moeten wij aangifte doen bij de politie.

Dieren: geleidehonden en hulphonden zijn welkom.

Aanwijzingen: bevindt u zich in de kliniek of het omliggende terrein? Volgt u bij calamiteiten de aanwijzingen op van onze medewerkers.