Mw. I. Brummelhuis, MSc

portret verpleegkundig specialist I. Brummelhuis

"Het geeft mij voldoening om patiënten en diens naasten die komen met een hulpvraag, te ondersteunen bij het verkrijgen van een betere kwaliteit van leven met epilepsie."