Mw. I. Brummelhuis, MSc

"Het geeft mij voldoening om patiënten en diens naasten die komen met een hulpvraag, te ondersteunen bij het verkrijgen van een betere kwaliteit van leven met epilepsie."