Mw. E. Ludlage

portret maatschappelijk werker E. Ludlage

Het hebben van epilepsie heeft naast impact op het kind zelf, ook vaak veel invloed op het gezin.

"Ik richt mij op de begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) bij uiteenlopende vragen tijdens de verschillende levensfasen van hun kind. "