HomeOver SEINSteun SEIN

Steun SEIN

Met uw donatie aan SEIN steunt u wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie en slaapgeneeskunde. U kunt een specifiek onderzoek steunen. Maar u kunt er ook voor kiezen om de daarvoor opgerichte commissie te laten bepalen waar uw bijdrage op dat moment het beste aan besteed kan worden. Vragen over het steunen van wetenschappelijk onderzoek bij SEIN? Neem contact op met de afdeling Research via research@sein.nl.

Doneren met een specifiek doel

Naast een wetenschappelijk onderzoek kunt u natuurlijk ook een ander bedrijfsonderdeel van SEIN steunen. Uw donatie, in de vorm van geld, een product of service, kan speciaal bedoeld zijn voor een bedrijfsonderdeel of zelfs een specifieke afdeling. Zo zijn er al eens duo-fietsen gedoneerd aan het Diensten- en activiteitencentrum (DAC) en een speeltoestel aan de Koningin Emma Kliniek. Heeft u een specifiek doel met uw donatie? Neem dan contact op met de leidinggevende van de betreffende afdeling om het te bespreken.

Heeft u geen specifiek product (of service), maar wilt u geld doneren aan een bedrijfsonderdeel? Vermeld deze dan bij uw donatie: Klinische Zorg (epilepsie), Slaap-waak, Woonzorg, School de Waterlelie. 

Vragen over doneren? Bel of mail de SEIN Infolijn.

Zo doneert u aan SEIN

Het wordt zeer gewaardeerd als iemand de stichting een warm hart toedraagt. Door mensen met epilepsie of slaap-waakproblemen en door de medewerkers en directie van SEIN. Ieder bedrag is welkom. U kunt op de volgende manieren doneren: 

  • Online via Stichting Geef Gratis: geef.nl/doel/sein  
  • Bedrag overmaken op ING rekening NL83 INGB 0675 2511 25 op naam van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, onder vermelding van ‘donatie’ (en eventueel het bedrijfsonderdeel/doel van uw donatie).
  • In overleg met de leidinggevende van een afdeling of bedrijfsonderdeel. Naast een geldbedrag kan de donatie bijvoorbeeld ook bestaan uit een product of service.