HomeOver SEINSamenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

SEIN onderhoudt nauwe relaties met andere epilepsiecentra en ziekenhuizen. Daarnaast werkt SEIN samen met wetenschappelijke instellingen en universitaire centra. Met diverse organisaties heeft SEIN een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Epilepsiechirurgie

Epilepsiechirurgie vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht Hersencentrum. Om te kunnen beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie vinden er meerdere onderzoeken plaats. De onderzoeken vinden deels plaats bij SEIN en deels in het UMC Utrecht.

Of een patiënt in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie overlegt de neuroloog met de eigen collega’s binnen SEIN en vervolgens met de collega’s in de SEIN-UMCU werkgroep voor epilepsiechirurgie. Voor complexe situaties wordt de Landelijke Werkgroep Epilepsiechirurgie in Utrecht geraadpleegd.

Behandeling spanningsaanvallen (PNEA)

SEIN is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van problemen die met epilepsieaanvallen of spanningsaanvallen te maken hebben, PNEA. PNEA staat voor Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen (ook wel PNES genoemd). Voor de behandeling van PNEA bij volwassenen werkt SEIN samen met de vestigingen van PsyQ in Zwolle en Heemstede.

Epilepsie netwerk

Epilepsie Vereniging Nederland
De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. SEIN is regelmatig aanwezig tijdens contactdagen van de EVN om vragen te beantwoorden of om uitleg te geven over een specifiek onderwerp rond epilepsie.

Daarnaast heeft SEIN ook contact met andere patiëntenbelangenorganisaties waarbij epilepsie een belangrijk aandachtsgebied is: Stichting ZIE, Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN), Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen en Stichting VeraVitaal Foundation.  

Epilepsiefonds
Het Epilepsiefonds zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, individuele hulpverlening en aangepaste vakantiereizen. Zo maakt het fonds ook meerdere wetenschappelijke onderzoeken mogelijk bij SEIN.

Nederlandse Liga tegen Epilepsie
Het doel van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie is het verenigen van professionals. Charles Deckers, arts bij SEIN, heeft zitting in het bestuur. Daarnaast zitten meerdere neurologen van SEIN in een van de commissies.

SEIN Internationaal

Momenteel heeft SEIN samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met meerdere buitenlandse instellingen. Daarnaast heeft SEIN contact met universiteiten over de hele wereld. 

SEIN maakt gebruik van een uitgebreid netwerk om gezamenlijke onderzoeksprojecten op te zetten. Zo is SEIN sinds 1990 lid van het International Bureau for Epilepsy (IBE), de internationale overkoepelende organisatie voor mensen met epilepsie en niet-medische professionals. 

Universiteiten

  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht, UMC Utrecht Hersencentrum; klinische genetica
  • Universiteit van Leiden, Centre for Drug Research
  • University College London (UCL), London, Engeland